Monitorowanie Wilna za pomocą dronów

Administracja samorządu miasta Wilna prowadzi monitoring przestrzeni publicznych miasta za pomocą bezzałogowych statków powietrznych.


Wykaz przetwarzanych danych:

Monitorowanie za pomocą dronów będzie wykonywane z dużej wysokości, zaprogramowanej zawczasu, dlatego nie będzie możliwości na podstawie materiału posiadanego z monitorowania zidentyfikować i ustalić osobę lub określić ją w jakikolwiek sposób (płeć, kolor włosów, rasa, wiek itp.). Takich technicznych możliwości także nie będzie pragnąc przybliżyć obraz. Poza tym za pomocą dronów mieszkańcy będą informowani o przestrzeganiu zasad kwarantanny przy wykorzystaniu sygnałów dźwiękowych.

Cele przetwarzania danych:

 • Zapobieganie dużemu zagrożeniu spowodowanemu przez wirus COVID-19 oraz jego powstrzymanie lub przynajmniej kontrolowanie jego rozprzestrzeniania się;
 • Korzystanie z innowacyjnych technologii – profesjonalnych bezzałogowych statków powietrznych, pozwala o wiele szybciej, operatywniej i wygodniej obserwować potencjalne naruszenia wymogów kwarantanny w Wilnie oraz informować o tym służby zapewniające porządek publiczny – Wydział Porządku Publicznego administracji samorządu miasta Wilna lub organy ścigania;
 • Za pomocą komunikatu dźwiękowego uprzedzić i przypomnieć o zakazie gromadzenia się w grupach powyżej 2 osób, o potrzebie zachowania odpowiedniej odległości itp. – komunikat ten można będzie nadać w miejscach, w których zaobserwuje się zgromadzenia ludzi.


Podstawa przetwarzania danych:

Artykuł 6 ust. 1 punkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Administratorzy danych:

Administracja samorządu miasta Wilna (kod w Rejestrze Osób Prawnych: 18871006, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Wilno, tel. (8 5) 211 2000), e-mail: savivaldybe@vilnius.lt.


Odbiorcy danych:

Dane mogą być przekazane organom ścigania lub innym organom państwa, którym takie dane należy przekazać zgodnie z wymogami aktów prawnych, oraz osobom trzecim, które uzasadnią i udowodnią prawo do uzyskania tych danych.


Okres przechowywania danych:

Monitorowanie będzie prowadzone w czasie realnym. Nagrania nie będą wykonywane.


Miejsca monitorowania:

Przestrzenie publiczne, strefy rekreacyjne, place, parki, stadiony, place zabaw i boiska sportowe znajdujące się na terytorium samorządu miasta Wilna. Monitorowanie będzie się odbywało każdego dnia, co najmniej przez 20 godzin tygodniowo, w tym w dniach wolnych i świątecznych. Ten warunek będzie obowiązywał, jeżeli szybkość wiatru nie będzie przekraczała 10 m/s oraz gdy nie będzie padało, podczas jasnej pory dnia.


Twoje prawa dotyczące monitoringu wideo:

Zwracając się do administratora danych masz prawo:

 • wiedzieć (zostać poinformowanym) o przetwarzaniu swoich danych osobowych (artykuły 12 – 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679);
 • zapoznać się z przetwarzanymi swoimi danymi osobowymi (artykuł 15 Rozporządzenia (UE) 2016/679);
 • żądać sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie (artykuł 16 Rozporządzenia (UE) 2016/679);
 • żądać usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie („prawo do bycia zapomnianym“) (artykuł 17 Rozporządzenia (UE) 2016/679), jeżeli można to uzasadnić jednym z poniższych powodów:
  1. dane osobowe nie są potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone lub przetwarzane w inny sposób;
  2. dane osobowe były przetwarzane nielegalnie;
  3. dane osobowe powinny zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.
 • ograniczyć przetwarzanie danych (artykuł 18 Rozporządzenia (UE) 2016/679);
 • złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych (ul. L. Sapiegos 17, 10312 Wilno, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, e-mail: ada@ada.lt);
 • skonsultować się z inspektorem ochrony danych, e-mail: duomenuapsauga@vilnius.lt , tel.: (8 5) 211 2664.