Search Icon

Struktura i kontakty

Często zadawane pytania

Zgłoś problem w mieście

Wstęp do przedszkola

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Weryfikacja statusu dokumentu

Ochrona środowiska i energia

 1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejsc zbiórki odpadów w Wilnie

  Informujemy, że w Wilnie znajdują się składowiska zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

  • Prospekt Zameczka. 50, Wilno
   Numer operatora składowiska: 8 620  38 136
   Numery przedstawicieli administracji: 8 662  12 922, 8 616  90 789
   Godziny pracy:
   II i IV od 10.00 do 19.00.
   III i V od 8.00 do 17.00.
   VI od 9.00 do 15.30.
   Przerwa od 12.00 do 12.30.
   Poniedziałek i niedziela są dniami wolnymi od pracy
  • ul. Liepkalnio 113b, Wilno
   Numer operatora składowiska: 8 686  38 550
   Numery przedstawicieli administracji: 8 662  12 922, 8 616  90 789
   Godziny pracy:
   II i IV od 10.00 do 19.00.
   III i V od 8.00 do 17.00.
   VI od 9.00 do 15.30.
   Przerwa od 12.00 do 12.30.
   Poniedziałek i niedziela są dniami wolnymi od pracy
  • ul. Graičiūno 36c, Wilno
   Numer operatora składowiska: 8 618  32 088
   Numery przedstawicieli administracji: 8 662  12 922, 8 616  90 789
   Godziny pracy:
   II i IV od 10.00 do 19.00.
   III i V od 8.00 do 17.00.
   VI od 9.00 do 15.30.
   Przerwa od 12.00 do 12.30.
   Poniedziałek i niedziela są dniami wolnymi od pracy
  • ul. Pramonės 209s, Wilno
   Numer operatora składowiska: 8 614  75 264
   Numery przedstawicieli administracji: 8 662  12 922, 8 616  90 789
   Godziny pracy:
   II i IV od 10.00 do 19.00.
   III i V od 8.00 do 17.00.
   VI od 9.00 do 15.30.
   Przerwa od 12.00 do 12.30.
   Poniedziałek i niedziela są dniami wolnymi od pracy
  • ul. Pumpėnų 10, Wilno
   Numer operatora składowiska:  8 614  09 641
   Numery przedstawicieli administracji: 8 662  12 922, 8 616  90 789
   Godziny pracy:
   I, II oraz IV od 10.00 do 19.00.
   III i V od 8.00 do 17.00.
   VI od 9.00 do 15.30 val.
   Przerwa od 12.00 do 12.30.
   Niedziela jest dniem wolnym od pracy

  Należy pamiętać, że zgodnie z wymogami pozwolenia IPPC (Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) obowiązują ograniczenia dotyczące dostarczania posortowanych odpadów komunalnych do miejsca zbiórki dużych ilości odpadów na mieszkańca przez okres jednego roku kalendarzowego. Więcej informacji na stronie internetowej VAATC: http://www.vaatc.lt/aiksteles/

  Gdzie wyrzucać odpady?

  Pytanie Kto może pomóc Kontakt
  Gdzie się zwrócić w kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi? Administracja Starostwa Samorządu miasta Wilna, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnota właścicieli domów wielomieszkaniowych Numery telefonów oraz adresy Starostw lub firm można znaleźć na stronie www.vilnius.lt
  Wydział Programu Wdrażania Gospodarki Odpadów Departamentu ds. Gospodarki i Transportu miasta (podwładna administracji Samorządu miasta Wilna) Nr.tel.: + 370 5  211 2859
  Gdzie się zwrócić w kwestii opłaty za gospodarowania odpadami? Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnota właścicieli domów wielomieszkaniowych Numery telefonów oraz adresy spółdzielni oraz wspólnto można znaleźć na stronie www.vilnius.lt
  Gdzie wyrzucić odpady wielkogabarytowe? Wielkogabarytowe składowiska odpadów w Wilnie Spółka „VAATC“
  Tel. + 370 5  213 0397
  www.vaatc.lt
  Gdzie wyrzucić odpady po remoncie? Punkty odbioru odpadów wielkogabarytowych w Wilnie (do 250 kg) Spółka „VAATC“
  Tel. + 370 5  213 0397
  www.vaatc.lt
  Większą ilość (odpłatnie) przyjmują firmy, przetwarzające odpady po remoncie (od mieszkańców, firm oraz organizacji) Informacja jest dostępna w internecie
  Gdzie wyrzucić ogniwa galwaniczne (baterie, akumulatory)? Spółka „Žalvaris“
  ul. Geologų 4, Wilno

  Spółka Atliekų tvarkymo centras
  ul. Riovonių 2A, Wilno

  Punkty zbiórki działają w supermarketach oraz na stacjach benzynowych w Wilnie

  Spółka „Žalvaris“
  tel. 8 800 00 653
  www.zalvaris.lt

  Spółka „Atliekų tvarkymo centras”
  Tel. + 370 5  206 0900
  www.atc1.lt

  Gdzie wyrzucić stare leki, środki czystości (chemia gospodarcza), toksyczne odpady? Mieszkańcy Wilna mogą NIEODPŁATNIE zostawić stare leki we wszystkich aptekach w Wilnie
  Toksyczne odpady oraz środki czystości (chemia gospodarcza) przyjmuje spółka „Toksika“ (ul. Kuro 15, Wilno) Spółka „Toksika“
  Tel. 8 700 55115
  www.toksika.lt
  Gdzie wyrzucić stare opony? W punktach odbioru odpadów wielkogabarytowych Spółka „VAATC“
  Tel. + 370 5  213 0397
  www.vaatc.lt
  We wszystkich warsztatach samochodowych, w których montowane są nowe opony
  Gdzie wyrzucić surowe odpady roślinne? Plac spółki „Biastra plius“
  ul. Titnago 74, Wilno
  Spółka „Biastra plius“
  Tel.: + 370 698  78 699 /
  + 370 612  63 585
  biastra@takas.lt
  Plac spółki „Juknevičiaus kompostas“
  ul. Liepkalnio 172, Wilno
  Spółka „Juknevičiaus kompostas“
  Tel. + 370 5  215 2159
  www.kompostas.lt
  info@kompostas.lt
  Gdzie wyrzucić stary sprzęt AGD? Spółka „EMP“ (ul. Verkių 50, Wilno),

  Spółka „Žalvaris“ (ul. Geologų 4, Wilno)

  Spółka „EMP“
  Tel.: 1806
  www.emp.lt

  Spółka „Žalvaris“
  Tel.: + 370 5  232 9446 /
  + 370 687  82 343
  www.zalvaris.lt

  1. Decyzja Rady Samorządu miasta Wilna Nr. 1-1185 z dnia 24 maja 2006 r. „O zatwierdzeniu zasad gospodarki odpadami miejskimi w Wilnie“.
  2. Decyzja Rady Samorządu miasta Wilna Nr. 1-1320 z dnia 20 września 2006 r. „O zatwierdzaniu taryf za zarządzanie odpadami komunalnymi“.
  3. Zmiana decyzji Rady Samorządu miasta Wilna Nr. 1-1131 z dnia 15 lipca 2009 r. „Decyzja o zatwierdzeniu taryf za zarządzanie odpadami komunalnymi Nr. 1-1320 z dnia 20 września 2006 r.“ oraz decyzja Rady Nr. 1-1185 z dnia 24 maja 2006 r. „O zatwierdzeniu zasad zarządzania odpadami miejskimi w Wilnie“.
  4. Decyzja Rady Samorządu miasta Wilna Nr. 1-1556 z dnia 26 maja 2010 r. „O zatwierdzeniu planu gospodarki odpadami w Wilnie“.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

 • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
 • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
 • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
 • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom