Wzmocnienie potencjału urzędników państwowych i samorządowych w zakresie deinstytucjonalizacji

W 2015 r. trzy litewskie organizacje pozarządowe wraz z partnerami z Norwegii zjednoczyły siły i podjęły inicjatywę realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału urzędników państwowych i samorządowych w zakresie deinstytucjonalizacji za pomocą doświadczenia norweskiego“. Organizacje te są krajowym stowarzyszeniem patronackim „NGO na rzecz Konfederacji Dzieci“, które zrzesza ponad 80 organizacji pracujących z dziećmi, fundacja charytatywna „Žiburys“ oraz instytucja pożytku publicznego „Centrum Rozwoju Społeczności“. Organizacją partnerską z Norwegii jest „Fyrlykta NO“, zajmująca się jakością opieki nad dziećmi.

Projekt, który rozpoczął się we wrześniu 2015 roku i zostanie zakończony w końcu lipca 2016 r. ma na celu omówienie procesu reformy systemu opieki nad dziećmi, który ma obecnie miejsce na Litwie, oraz dostarczenie Samorządom wiedzy, której faktycznie się szuka w tym procesie. Często mówimy o tym, że restrukturyzacja ma na celu zamknięcie zakładów opiekuńczych, chociaż w rzeczywistości głównym celem wszystkich zmian jest stworzenie elastycznego, wydajnego i terminowego systemu pomocy, usług i wsparcia rodzinom i dzieciom. Rodzina, aby odpowiednio zaspokoić potrzeby dziecka musi otrzymać wszelką niezbędną pomoc w procesie edukacji i wychowania dziecka, a usunięcie dzieci z rodziny jest jedynie środkiem skrajnym.

W trakcie projektu przeprowadzono badanie dotyczące osobliwości opieki nad dzieckiem na Litwie i w Norwegii oraz przygotowano materiał informacyjny na temat restrukturyzacji systemu opieki. Odbyły się również szkolenia dla 13 przedstawicieli Samorządów w Druskiennikach, Oniksztach i Trokach. Podczas szkoleń przedstawiciele Samorządów zostali zapoznani z ewolucją procesu deinstytucjonalizacji na Litwie, dyskutowali o zmianach, jakie należy wprowadzić w obszarze usług społecznych i innych w celu zmniejszenia zależności kraju od instytucji i umożliwienia dzieciom dorastania w środowisku przyjaznym. Celem tych szkoleń jest zachęcenie i przygotowanie Samorządów do przejścia od instytucjonalnego modelu opieki nad dziećmi, który przeważa od czasów Związku Radzieckiego do modelu odzwierciedlającego współczesny i aktualny status społeczno-ekonomiczny oraz zasady wolnego społeczeństwa.

Nawet 40 uczestników projektu (służby społeczne w Samorządach, odpowiedzialne za prawa dziecka) z różnych miast Litwy uczestniczyło w 2 wizytach studyjnych w Norwegii (w Oslo i Fredrikstad). Podczas wizyt uczestnicy mieli okazję bezpośrednio zobaczyć, w jaki sposób kraj działa na rzecz dobra dziecka, jakie metody i środki stosują państwo, aby zapewnić prawidłowy rozwój dzieci oraz trwałe i systematyczne wdrażanie polityki ochrony praw dziecka. Zostały odwiedzone instytucje świadczące pomoc i usługi dla rodzin z dziećmi, dzieciom z problemami behawioralnymi, pracujące z opiekunami.

Samorządu, które uczestniczą w projekcie – rej. Onikszty, miasto Wilno, rej. Jurbork, Elektreny, Uciany, Rakiszki, Święciański, Wilkomierza, Możejki oraz Szyrwinty.

Możesz skontaktować się z Konfederacją Organizacji Pozarządowych dla dzieci na temat materiałów powstałych podczas projektu.

Informacja została przygotowana w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału urzędników państwowych i samorządowych w zakresie deinstytucjonalizacji za pomocą doświadczenia norweskiego“, finansowanego z mechanizmów finansowych Królestwa Norwegii na lata 2009-2014, w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych LT10 „Budowanie potencjału i wzmocnienie instytucjonalne państwa oraz współpraca norweskich władz publicznych, władz lokalnych i regionalnych“.