Search Icon

Struktura i kontakty

Często zadawane pytania

Zgłoś problem w mieście

Wstęp do przedszkola

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Weryfikacja statusu dokumentu

Rozwój obszarów miejskich

Podjęto decyzję w sprawie Planu ogólnego terytorium Samorządu miasta Wilna

Zgodnie z decyzją dyrektora administracji Samorządu miasta Wilna Nr. 30-3042  z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie planu z wersji 2 koncepcji „aktualizując istniejące rozwiązania ogólnego planu, poprawa miejskiej struktury przestrzennej, przygotowane zostały rozwiązania Samorządu miasta Wilna w sprawie ogólnego planu i rozpoczęto etap końcowy planu ogólnego, etap składa się z następujących kroków: nagłośnienie rezultatów, koordynacji, kontroli i zatwierdzenie. Wszystkie szczegóły dotyczące planu ogólnego, podstawa planowania celów i zadań planistycznych są publikowane na stronie www.vilnius.lt w dziale „Miesto plėtra” na stronach „Teritorijų planavimo viešumas”, „Bendrasis planas“ oraz na stronie http://www.tpdris.lt.

Organizator planowania:

Dyrektor administracji Samorządu miasta Wilna –  Prospekt Konstytucji 3, LT-09601 Wilno, tel. (8-5) 211 2222, e-mail: savivaldybe@vilnius.lt). Przedstawiciele organizatora planowania: Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Miasta Rūta Matonienė tel. (8-5) 211 2516, e-mail: ruta.matoniene@vilnius.lt, Kierownik Działu ds. Planowania Rozwoju Jolita Bernatavičienė tel. (8 5) 211 2756, e-mail: Jolita.bernataviciene@vilnius.lt, główny specjalista Audronė Noskaitienė tel. (8-5) 211 2537 el.p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt, strona internetowa Samorządu miasta Wilna: www.vilnius.lt

Wykonawca:

Spółka przy Samorządzie „Vilniaus planas“, Prospekt Konstytucji 3, LT-09601, Wilno; tel. nr. (8 5) 2112446, e-mail: info@vplanas.lt, kierownik projektu Mindaugas Grabauskas, e-mail: mindaugas.grabauskas@vplanas.lt; kierownik i koordynator projektu Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 e-mail: laima.naujokaitiene@vplanas.lt;

Podstawy planowania:

Decyzja Rady miasta Wilna Nr. 1-289 z dnia 16 grudnia 2015 „O zatwierdzeniu terytorium komunalnych realizacji rozwiązań ogólnego planu Wilna (monitoring) sprawozdania lat 2007-2014”;

Rozkaz Dyrektora Administracji Samorządu miasta Wilna Nr. 30-991 z dnia 28 kwietnia 2016 r. „O początku zmiany ogólnego planu terytorium Samorządu miasta Wilna“;

Program zmiany ogólnego planu terytorium Samorządu miasta Wilna, potwierdzony przez Dyrektora Administracji Samorządu miasta Wilna Nr. 30-991 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Informacja o rozwiązaniach planu ogólnego zostanie podana przez organizatora i wykonawcy planu.

Poziom dokumentów planowania terytorium – samorządy.

Etapy przygotowania ogólnego planu – początek, wykonywanie i zakończenie.

Kolejność zapoznawcza: społeczeństwo może zapoznać się z przygotowanymi rozwiązaniami ogólnego planu terytorium Samorządu stołecznego od 30 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2018, które są podane na stronie internetowej www.vilnius.lt w zakładce „Miesto plėtra” na stronach „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“, w systemie informacyjnym państwowego nadzoru nad przygotowaniem dokumentów planowania przestrzennego i planowania terytorialnego Republiki Litewskiej (www.tpdris.lt). Ekspozycja publiczna – w Samorządzie miasta Wilna, Prospekt Konstytucji 3, w holu 2 piętra (przy gabinecie nr. 216). W dniach od 10-31 maja w godzinach od 9:00 do 17:00 informacja jest dostarczana przez Departament ds. Rozwoju Obszarów Miejskich Samorządu miasta Wilna (Prospekt Konstytucji 3, Wilno), należy zwrócić się do p. J. Bernatavičienė, A. Noskaitienė lub skontaktować się z kierownikiem projektu spółki „Vilniaus Planas“ M. Grabauskasem (Prospekt Konstytucji 3, Wilno).

Posiedzenie publiczne, na którym zostaną ogłoszone rozwiązania w sprawie zmiany planu ogólnego, odbędzie się 31 maja  br. o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń Rady Samorządu miasta Wilna, przy Prospekcie Konstytucji 3 (II piętro).

Składanie wniosków: propozycje dotyczące ogólnego planu można przekazać organizatorowi planowania (na adres Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius i / lub pocztą elektroniczną: savivaldybe@vilnius.lt) i / za pośrednictwem systemu informacyjnego państwowego nadzoru nad przygotowaniem dokumentów planowania przestrzennego i planowania terytorialnego Republiki Litewskiej (www.tpdris.lt) w ciągu całego okresu przygotowaczego dokumentów planowania terytorialnego do końca publicznego posiedzenia.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom