Search Icon

Struktura i kontakty

Często zadawane pytania

Zgłoś problem w mieście

Wstęp do przedszkola

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Weryfikacja statusu dokumentu

Zdrowie i sprawy społeczne

Dodatkowe środki na procesy resocjalizacyjne dla osób niepełnosprawnych w społeczeństwie na rok 2018

Departament ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Ubezpieczenia Społecznego i Pracy przyznał dodatkowe 77 168 Euro na projekty usług resocjalizacyjnych dla osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, dlatego został zmieniony rozkaz dyrektora administracji Samorządu miasta Wilna nr. 30-3267 z dnia 27 grudnia 2017 r. oraz została opublikowana nowa lista przeznaczanych przez Samorząd miasta Wilna oraz państwa środków z budżetu 2018 r. na projekty reabilitacyjne osób niepełnosprawnych.

Nr. Nazwa organizacji Środki z budżetu państwa (Eur) Środki z budżetu Samorządu (Eur)
1. Narodowy Instytut Integracji Społecznej (VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“) 3600 40000
2. Stowarzyszenie litewskie „Gyvastis“ 13446
3. Wspólnota rodzin wychowujących dzieci niedosłyszące na Litwie „Pagava“ 32500
4. Wspólnota osób psychicznie chorych na Litwie „Giedra“ 400 34000
5. VšĮ „Rastis“ 27100
6. VšĮ „SOPA“ 1600 18000
7. Stowarzyszenie Osób z Zaburzeniami Kręgosłupa 18700 300
8. VšĮ Lobių dirbtuvės 12000
9. Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych w Wilnie 43600
10. Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych w Grzegorzewie 1000 12000
11. Wspólnota osób umysłowo upośledzonych „Nadzieja Wilna”    ( „Vilniaus Viltis“) 124000
12. VšĮ „Mažoji guboja“ 30500
13. Centrum Rehabilitacyjne Osobom Niedosłyszącym (VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras) 103800
14. Stowarzyszenie na Rzecz Twórczości Osób Szczególnej Troski „Guboja“ (Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ ) 25200
15. Centrum Usług Społecznych Wspólnoty Wilczej Łapy (VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras) 109100
16. Chwila Nadziei (VšĮ „Vilties akimirka“) 32600
17. Związek osób niepełnosprawnych na Litwie 92800
18. VšĮ  „Menava“ 26000
19. Związek Osób Niepełnosprawnych na Wileńszczyźnie 28100
20. Centrum Społeczne im. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie (VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras) 30200
21. Służba Pomocy i Informacji Rodzinom (VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“) 77700
22. Służba Pomocy Zakonu Maltańskiego (Maltos ordino pagalbos tarnyba) 3600 40000
23. Odział w Wilnie Litewskiej Wspólnoty Samarytańskiej (Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius) 1000 8000
Ogółem 838546 152300

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom