Struktura i kontakty

Klientų aptarnavimo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vitalij Mosin
Poskyrio vedėjas

Informacija, gyvenamosios vietos deklaravimo klausimai


Vieno langelio poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau).

POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
1. Pagal darbo vietų reglamentuose nustatytas funkcijas ir aptarnavimo sritis registruoja (įformina) Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus;
2. Įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas;
3. Teikia interesantams informaciją apie Savivaldybės vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines ir administruojamas viešąsias paslaugas;
4. Teikia interesantams informaciją ir konsultacijas apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras;
5. Pagal darbo vietų reglamentuose priskirtas funkcijas įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas interesantams;
6. Priima korespondenciją Savivaldybės administracijos skyriams ir Savivaldybės vadovybei;
7. Priima, paskirsto ir registruoja korespondenciją gautą Savivaldybės elektroniniu paštu [email protected]

Informacija ir gyvenamosios vietos deklaravimo klausimai ❯❯❯
Žygimantas Žvinys
Patarėjas

Pavaldžių darbuotojų veiklos organizavimas/koordinavimas



Alina Guobienė
Specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimai



Gražina Malyševa
Specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais



Silvija Žemaitienė
Specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais



Mindaugas Žiliukas
Specialistas

Informacijos darbuotojas


Klientų aptarnavimo, dokumentų registravimo klausimai ❯❯❯
Aldona Eleonora Eidukonytė
Patarėja

Pavaldžių darbuotojų veiklos organizavimas/koordinavimas



Alina Jociutė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas



Vaiva Kirsnienė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas



Sonata Markevičiūtė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas.



Gintarė Pračkaitienė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas .



Dalė Rimkevičienė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas



Paulius Ruzgus
Specialistas

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas



Justinas Šemelis
Specialistas

Klientų aptarnavimas, gautų el. dokumentų ir e. siuntų administravimas, paskirstymas, registravimas



Rita Treinytė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas



Egidijus Vitėnas
Specialistas

Klientų aptarnavimas, gautų el. dokumentų ir e. siuntų administravimas, paskirstymas, registravimas



Žydronė Zdanavičienė
Specialistė

Klientų aptarnavimas, dokumentų registravimas


Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom