Struktura i kontakty

Žemės tvarkymo ir valdymo poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vaida Masytė-Pavasarienė
Poskyrio vedėja

Konsultacijos telefonu pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 16:00 val. iki 17:00 val.Anžela Boravska
Patarėja

Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 13:00 val. iki 14:00 val.Giedrė Avulienė
Vyriausioji specialistė


Kristina Einorienė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 14 iki 15 val.Vilma Gargasienė
Vyresnioji specialistė

Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 9 iki 10 val.Neringa Jarašūnienė
Vyresnioji specialistė

Nagrinėja parengtus žemės sklypų FPP. Konsultacijos telefonu d.d. 9.00-10.00Raminta Kaušakė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu: I-V - 8-9 val.Milena Matulevičienė
Vyresnioji specialistė

Konsultacijos telefonu I - V 9.00-10.00Daiva Petrovskaja
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.Artūras Sladkevičius
Vyriausiasis specialistas

Konsultacijos telefonu d. d. 15.00-16.00Lina Smirnovaitė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d. d. 14.00 - 15.00Nijolė Sokolovskytė-Baurė
Vyriausioji specialistė


Oksana Valaikienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Konsultacijos telefonu d. d. 9.00-10.00 val.


Žemės tvarkymo ir valdymo poskyris yra Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.

1. Rengia ir įgyvendina Savivaldybės politiką žemės valdos (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo) projektų organizavimo, rengimo, žemės naudojimo, tvarkymo, valdymo ir disponavimo klausimais, užtikrina žemės valdos projektų rengimą, derinimą bei tvirtinimą.

2. Organizuoja ir kontroliuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą.

3. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo ar nuosavybės teisėmis Žemės įstatymo nustatytais atvejais.

4. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą savivaldybės naudojamų ir (ar) funkcijoms atlikti reikalingų sklypų valdymo srityje: rengia dokumentus dėl valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo, rengia sutikimus dėl inžinerinių komunikacijų įrengimo savivaldybės sklypuose ir pan.

5. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo ir tikslinimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės tvarkymo mėgėjų sodų bendrijų teritorijose srityje (rengiant žemės sklypų (teritorijų) formavimo ir pertvarkymo projektus, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir kt.).

7. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų projektavimo pardavimui ir nuomai srityje: nagrinėti ir rengti dokumentus, pagal kuriuos formuojami sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, bei esami žemės sklypai didinami laisvoje valstybinėje žemėje prijungiant įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus.

8. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pertvarkymo srityje – nagrinėja ir rengia dokumentus, pagal kuriuos esami žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar perdalijami, rengiant žemės sklypų (teritorijų) formavimo ir pertvarkymo projektus.

9. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ir (ar) keitimo, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, srityje.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom