Struktura i kontakty

Administracinių nusižengimų tyrimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Gintaras Zinkevičius
Skyriaus vedėjas


Aivaras Rūkštelis
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Na wakacjach


Skaidrė Bartkevičienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Vaiva Bendikienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Martynas Gapšys
Vyriausiasis specialistas


Algis Grėbliūnas
Vyriausiasis specialistas
Na wakacjach


Zbignev Janovič
Vyriausiasis specialistas


Kristina Kazarinienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Irina Kondrašova
Vyresnioji specialistė


Asta Radvilienė
Vyriausioji specialistė


Ernesta Madany Raslan
Vyriausiasis specialistas


Tomas Ruškulis
Vyriausiasis specialistas
Na wakacjach


Dovilė Samuolienė
Vyriausiasis specialistas


Indrė Venskūnaitė
Vyriausioji specialistė


Marija Zajankovska
Vyresnioji specialistė
Na wakacjach


Vladas Žemblauskas
Vyriausiasis specialistas

Administracinių nusižengimų tyrimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyrių sudaro vedėjas, vedėjo pavaduotojas, vyriausieji specialistai ir vyresnieji specialistai.


Skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30 – 16.30 val., pietūs 11.30 – 12.15 val.
Penktadieniais 7.30 – 15.15 val., pietūs 11.30 – 12.15 val.


Informacija fiziniams asmenims »

Informacija juridiniams asmenims »

Informacija neįgaliesiems asmenims »

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Teisės aktų suteiktais įgaliojimais Skyrius:

- prižiūri, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, už kurių nusižengimą numatyta administracinė atsakomybė;
- prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) reikalavimų ir draudimų, kaip įgyvendinami kiti Savivaldybės priimti teisės aktai;
- vadovaujantis LR ANK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą;
- palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis, įstaigomis ar organizacijomis skyriaus veiklos klausimais;
- teikia Administracijos direktoriaus pavaduotojui siūlymus ir informaciją dėl įstatymų ir kitų teisės aktų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo;
- nagrinėja Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kt;
- pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom