Struktura i kontakty

Archyvo poskyris

Konstitucijos pr. 3, 09601; V. A. Graičiūno g. 20, 02241 Vilnius, K. Kalinausko g. 21, 03107 Vilnius

archyvas@vilnius.lt

Arvydas Atkočiūnas
Poskyrio vedėjas

Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimasSvajūnė Blažienė
Archyvarė

Atsakymų rengimas (iš likviduotų juridinių asmenų dokumentų)Nijolė Burokienė
Archyvarė

Atsakymų rengimas (iš likviduotų juridinių asmenų dokumentų)Virginija Bužinskaitė
Archyvarė

Dokumentų apskaitos duomenų tikslinimas, atsakymų rengimas(iš likviduotų juridinių asmenų dokumentų)Inga Deventinaitė
Archyvarė

Likviduojamų juridinių asmenų archyvinių dokumentų priėmimas toliau saugoti, įtraukimas į apskaitąJanina Gaidienė
Archyvarė

Informacijos teikimas klientams, gautų prašymų tikrinimasKristina Jablonskaitė
Archyvarė

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų atrinkimas naikinti, naikinimo aktų rengimas ir derinimas.Ramūnas Karuža
Archyvaras

Atsakymų rengimas (iš Savivaldybės dokumentų), seniūnijų dokumentų priėmimas toliau saugotiVilma Kostigova
Archyvarė

Atsakymų rengimas(iš likviduotų juridinių asmenų dokumentų),dokumentų priėmimas iš teismų, policijosJolanta Kožina
Archyvarė

Likviduojamų juridinių asmenų archyvinių dokumentų priėmimas toliau saugoti, įtraukimas į apskaitą.Laimutė Merkininkienė
Vyriausioji specialistė

Viešųjų pirkimų organizavimas, sutarčių administravimas, pastato V. A. Graičiūno g. 20 priežiūraErnestas Rimkus
Archyvaras

Atsakymų rengimas (iš Savivaldybės dokumentų), Savivaldybės dokumentų priėmimas toliau saugoti


Archyvo poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys

Perima Savivaldybės dokumentus  saugojimui ir naudojimui bei teisės aktų nustatyta tvarka perduoda ilgai saugomų elektroniniu dokumentų bylas bei nuolat saugomų dokumentų bylas valstybiniam saugojimui;

priima likviduojamų valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų, kurių buveinė buvo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas, nustatytas teisės aktuose, nėra pasibaigęs;

tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos sistemas;

atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

teikia fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti ir tirti saugomus dokumentus tam skirtoje Skyriaus
patalpoje;

nustatyta tvarka išduoda bylas ir dokumentus laikinam naudojimui;

remdamasis saugomais dokumentais, išduoda pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus fiziniams bei juridiniams asmenims;

teikia žinias apie archyvinių fondų sudėties ir kiekio pasikeitimus valstybiniam archyvui.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom