Struktura i kontakty

BĮ Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“

Žolyno g. 47, LT-10254Vilnius

administracija@seimos-slenis.lt

2340300

https://seimos-slenis.lt/


L. e. Direktorės pavaduotojos bendriesiems reikalams pareigas
Aurelija Malciūtė, mob. 8 617 94730, aurelija.malciute@seimos-slenis.lt

Pagalbos vaikui ir šeimai skyriaus vedėja 
Andželika Petraitienė, tel. 8 695 11258, andzelika.petraitiene@seimos-slenis.lt

Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja
Gema Galvydytė tel. (8 5) 2340612, gema.galvydyte@seimos-slenis.lt

L. e. Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėjo pareigas
Jūratė Zacharkienė tel. (85) 234 6050, jurate.zacharkiene@seimos-slenis.lt

Postas (visą parą), mob. +370 614 30427

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom