Struktura i kontakty

BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius

vmmd@vilniausmuziejai.lt

http://www.vilniausmuziejai.lt/

Įmonės kodas 300132332

VIZIJA

Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos muziejai yra istorijų ambasadoriai, kurie saugo ir tiria autentišką vilniečių aplinką, bei sociokultūrinį kontekstą, kartu su bendruomenėmis kuria atvirą pažinimo, diskusijų ir poilsio erdvę.

MISIJA

TIKROS ISTORIJOS IŠ VILNIEČIŲ NAMŲ

TIKSLAI

Organizuoti Vilniaus miesto muziejų, veikiančių kaip įstaigos skyriai, darbą, jį koordinuoti; derinti Vilniaus miesto savivaldybės kultūros istoriją atspindinčių muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą, tyrinėjimą ir eksponavimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu; plėtoti žymių Vilniuje gyvenusių asmenybių kūrybinį ir memorialinį palikimą, saugoti jį ir pristatyti visuomenei; plėtoti informacinę visuomenę; organizuoti su įstaigos muziejų veikla susijusius renginius ir projektus; *bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, rengti edukacines programas.


Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom