Struktura i kontakty

Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vilma Dabkienė
Specialistė

Vykdo skyriaus vedėjo padėjėjo funkcijasRosita Dagilienė
Specialistė
Na wakacjach

Vykdo skyriaus vedėjo padėjėjo funkcijas


1. Rengia ir įgyvendina Savivaldybės politiką žemės tvarkymo, žemės naudojimo, administravimo ir valdymo, žemės reformos, geodezijos bei kartografijos ir adresų suteikimo, keitimo ar panaikinimo, žemės mokesčio administravimo klausimais.

2. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės restitucijos srityje – nagrinėja nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentus, priima sprendimus dėl žemės priskyrimo valstybės išperkamai žemei, rengia žemės sklypų, į kuriuos bus atkuriamos nuosavybės teisės, planavimo dokumentus.

3. Organizuoja ir kontroliuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą.

4. Organizuoja ir kontroliuoja viešosioms reikmėms – susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams, bendrojo naudojimo teritorijoms, kultūros paveldo objektams ir vietovėms – reikalingų sklypų projektavimą.

5. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo ar nuosavybės teisėmis Žemės įstatymo nustatytais atvejais.

6. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų keitimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemėtvarkos planavimo srityje – nagrinėja ir rengia dokumentus, pagal kuriuos formuojami nauji ir pertvarkomi esami žemės sklypai, rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, užtikrina žemės sklypų projektavimą pagal teritorijų planavimo dokumentus, teikia siūlymus dėl žemės naudojimo sąlygų nustatymo ar keitimo. Administruoja paslaugas Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

8. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo srityje, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų.

9. Organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus miesto geodezinės ir kartografinės sistemos kūrimą, naudojimą, administravimą ir duomenų kaupimą.

10. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą suteikiant, keičiant ar naikinant adresus adresų objektams, suteikiant (keičiant) pavadinimus gatvėms ir kt.

11. Dalyvauja administruojant žemės mokestį.

Žemės administravimo ir GIS poskyris ❯❯❯
Dalia Augustinavičiūtė
Vyresnioji specialistė


Rimutė Beniulienė
Vyriausioji specialistė

inžinerinių-topografinių planų derinimas TIIS, gatvių pavadinimų rengimasLinas Bielickas
Vyriausiasis specialistas


Aldona Juodikienė
Specialistė

Suteikia, keičia ar panaikina adresus žemės sklypams ir pastatams.Kristina Kakanytė
Vyriausioji specialistė

Žemės grąžinimasKristina Kočerga
Vyriausioji specialistė


Agnė Lavrinovič
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Numerių suteikimas, keitimas ar panaikinimas patalpoms ir butamsJolita Ravluševičienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Žemės administravimo ir GIS poskyris yra Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.

1. Rengia ir įgyvendina Savivaldybės politiką žemės sklypų projektavimo, žemės restitucijos ir žemės reformos klausimais.

2. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės restitucijos srityje – nagrinėja nuosavybės teisių į žemę atkūrimo dokumentus, priima sprendimus dėl žemės priskyrimo valstybės išperkamai, rengia žemės sklypų, į kuriuos bus atkuriamos nuosavybės teisės, projektavimo dokumentus.

3. Organizuoja ir kontroliuoja viešosioms reikmėms – susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams, bendrojo naudojimo teritorijoms, kultūros paveldo objektams ir vietovėms – reikalingų sklypų projektavimą.

4. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą valstybinės žemės panaudos srityje – nagrinėja ir rengti Žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų prie statinių naudojamų ar jų funkcijoms vykdyti reikalingų valstybinės žemės sklypų projektavimo dokumentus.

5. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą valstybei ir savivaldybei priklausančių objektų privatizavimo srityje – nagrinėja ir rengia prie privatizavimo objektų naudojamų valstybinės žemės sklypų projektavimo dokumentus.

6. Organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus miesto geodezinės ir kartografinės sistemos kūrimą, naudojimą, administravimą ir duomenų kaupimą.

7. Derina inžinerinius planus sistemoje TOPD.

8. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą suteikiant, keičiant ar naikinant adresus adresų objektams, numerius patalpoms, suteikiant (keičiant) pavadinimus gatvėms ir kt.

Žemės tvarkymo ir valdymo poskyris ❯❯❯
Anžela Boravska
Patarėja

Vykdanti poskyrio vedėjo funkcijas. Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 13:00 val. iki 14:00 val.Giedrė Avulienė
Vyriausioji specialistė


Vytautas Briedis
Vyriausiasis specialistas

Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 11:00 val.Diana Chuzina
Vyresnioji specialistė

Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 9 iki 10 val.Kristina Einorienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 14 iki 15 val.Vilma Gargasienė
Vyresnioji specialistė

Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 9 iki 10 val.Neringa Jarašūnienė
Vyresnioji specialistė

Nagrinėja parengtus žemės sklypų FPP. Konsultacijos telefonu d.d. 9.00-10.00Raminta Kaušakė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu: I-V - 8-9 val.Milena Matulevičienė
Vyresnioji specialistė
Na wakacjach

Konsultacijos telefonu I - V 9.00-10.00Daiva Petrovskaja
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d. d. 9-10 val.Edita Ražanauskaitė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu darbo dienomis nuo 14:00 val. iki 15:00 val.Evelina Rumbutienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Nuo 2024-07-15 iki 2024-08-02 nebūsiu darbe. Prašau kreiptis į vyr. specialistes Nijolę Sokolovskytę-Baurę, el.p. nijole.baure@vilnius.lt, tel. +370 64595415 ir Kristiną Einorienę, el.p. kristina.einoriene@vilnius.lt, tel. +37061280467Artūras Sladkevičius
Vyriausiasis specialistas

Konsultacijos telefonu d. d. 15.00-16.00Lina Smirnovaitė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d. d. 14.00 - 15.00Nijolė Sokolovskytė-Baurė
Vyriausioji specialistė


Oksana Valaikienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Nuo 2024-07-15 iki 2024-07-22 nebūsiu darbe. Prašau kreiptis į vyr. specialistą Vytautą Briedį el. p. vytautas.briedis@vilnius.lt , tel. +370 5 211 2601, konsultacijos telefonu d. d. 10.00-11.00 val.


Žemės tvarkymo ir valdymo poskyris yra Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.

1. Rengia ir įgyvendina Savivaldybės politiką žemės valdos (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo) projektų organizavimo, rengimo, žemės naudojimo, tvarkymo, valdymo ir disponavimo klausimais, užtikrina žemės valdos projektų rengimą, derinimą bei tvirtinimą.

2. Organizuoja ir kontroliuoja žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą.

3. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo ar nuosavybės teisėmis Žemės įstatymo nustatytais atvejais.

4. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą savivaldybės naudojamų ir (ar) funkcijoms atlikti reikalingų sklypų valdymo srityje: rengia dokumentus dėl valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo, rengia sutikimus dėl inžinerinių komunikacijų įrengimo savivaldybės sklypuose ir pan.

5. Teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo ir tikslinimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės tvarkymo mėgėjų sodų bendrijų teritorijose srityje (rengiant žemės sklypų (teritorijų) formavimo ir pertvarkymo projektus, keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir kt.).

7. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų projektavimo pardavimui ir nuomai srityje: nagrinėti ir rengti dokumentus, pagal kuriuos formuojami sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį, bei esami žemės sklypai didinami laisvoje valstybinėje žemėje prijungiant įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus.

8. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pertvarkymo srityje – nagrinėja ir rengia dokumentus, pagal kuriuos esami žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar perdalijami, rengiant žemės sklypų (teritorijų) formavimo ir pertvarkymo projektus.

9. Organizuoja ir įgyvendina Savivaldybės funkcijų vykdymą žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ir (ar) keitimo, nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, srityje.

Valstybinės žemės nuomos ir panaudos poskyris ❯❯❯
Virgis Valentukevičius
Poskyrio vedėjas

Vykdantis poskyrio vedėjo funkcijas.Daina Abaravičienė
Vyriausioji specialistė

konsultavimo valandos nuo pirmadienis - ketvirtadienis 15.00 - 16.00 val., penktadienis - 13.45 - 14.45Ramunė Gauronskienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

2024-07-22–2024-08-06 nebus darbe. 2024-07-22–2024-08-01 kreiptis į vyr. specialistę Ramintą Kaušakę (+370 52112825, raminta.kausake@vilnius.lt); 2024-08-02–2024-08-06 – vyr. specialistą Egidijų Kleinauską (+370 52112591, egidijus.kleinauskas@vilnius.lt)Simona Jazukevičienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Konsultacijos telefonu: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 val. iki 10 val. Nuo 2024-07-22 iki 2024-07-26 nebūsiu darbe, tad svarbiais ir skubiais klausimais kreipkitės į mane pavaduojančią vyr. spec. Dianą Miliauskę žemiau nurodytais kontaktais.Vyda Jurkaitienė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d. d. 9.00-10.00Egidijus Kleinauskas
Vyriausiasis specialistas

Konsultacijos telefonu d.d. 9.00-10.00Veronika Mackelo
Vyriausioji specialistė

Atostogauju 2024-07-15-2024-07-22. Prašau kreiptis į manę pavaduojančią vyr. specialistę Jolantą Maslianikienę nurodytais kontaktais: +370 5 211 2581 el. p. jolanta.maslianikiene@vilnius.lt, konsultavimo laikas telefonu d. d. nuo 9:00 val. iki 10:00 val.Lilija Malachovska
Vyriausioji specialistė

Konsultavimo laikas telefonu darbo dienomis nuo nuo 13:00 val. iki 14:00 val.Justina Markauskienė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d. d. 8.00-9.00.Jolanta Maslianikienė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d. d. 9.00-10.00Jolanta Meidienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Konsultacijos telefonu d.d. 10.00-11.00Diana Miliauskė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d. d. 10.00-11.00Janina Purpurovič
Vyriausioji specialistė

Atostogauju 2024-07-15-2024-07-22. Prašau kreiptis į manę pavaduojančią vyr. specialistę Jeleną Žundienę nurodytais kontaktais: +370 5 211 2569 el. p. jelena.zundiene@vilnius.lt, konsultavimo laikas telefonu d. d. nuo 10:00 val. iki 11:00 val.Tatjana Steponėnienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Konsultavimo laikas telefonu darbo dienomis nuo nuo 13:00 val. iki 14:00 val.Ernesta Vasiliūnė
Vyriausioji specialistė

Konsultacijos telefonu d.d. 14.00-15.00 Iki 2024-07-22 (imtinai) nebus darbe, kreiptis į poskyrio specialistę Justiną Markauskienę žemiau esančiais kontaktaisJelena Žundienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Konsultavimo laikas telefonu darbo dienomis nuo nuo 10:00 val. iki 11:00 val.


Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom