Struktura i kontakty

UAB „Vilniaus vandenys“

Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius. Kodas 120545849.

info@vv.lt

Saulius Savickas
Generalinis direktorius

(laikinai einantis pareigas)


UAB „Vilniaus vandenys““ yra Energetikos skyriaus kuruojama įmonė. www.vv.lt


Įmonės kodas: 120545849. Bendrovė centralizuotai tiekia geriamąjį vandenį Vilniaus miestui, surenka nuotekas ir valo nutekamojo vandens valymo įrenginiuose, prižiūri bendrovei priklausančius vandentiekio bei nuotekų tinklus ir inžinerinius įrenginius.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom