Struktura i kontakty

Panerių seniūnija

Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius

paneriu.seniunija@vilnius.lt

2112949

Arvyda Rutkauskienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimasAliona Vilčinskienė
Vyriausioji specialistė

Teritorijos tvarkymo priežiūra ir kontrolė


Panerių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/ 


Panerių seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


Seniūnijos darbo laikas
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30-16.30 val.
Penktadieniais 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau.

Sekite mus socialiniame tinkle Facebook'e 

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), (8 5) 211 2000.

Panerių seniūnijos vyresnioji specialistė Arvyda Rutkauskienė
Gyventojus deklaruoti gyvenamą vietą ir pažymas gyventojams apie deklaruotą gyvenamąją vietą išduoda 1 kabinete visą darbo dieną.
Tel. 211 2948

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale http://www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

 • Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → Paslaugos.
 • Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → Paslaugos.
 • Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → Paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
vilnius.lt/deklaravimas/
www.gyvreg.lt


Panerių seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Panerių seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Informuojame, kad:

 1. Už bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą atsakinga Miesto  aplinkos  skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio specialistė Dalė Ramoškienė, tel., el. p. [email protected];
 2. Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą atsakingas Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio vyriausiasis specialistas Jaroslav Čaplia, tel. 211 2165, el. p. [email protected];

Už miškų teritoriją atsakingas Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio miškininkas Šarūnas Bazys, tel. 211 2108, el. p. [email protected] 

 1. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Panerių seniūnijoje atsakingi UAB „Stebulė“ vadybininkai:  Sergej Prisekin, tel. +370 685 42 737 ir Alina Duinovskaja, tel. +370 616 84 879
 2. Už susisiekimo komunikacijų eksploataciją, priežiūrą, remontą ir statybą atsakinga Infrastruktūros grupės eksploatacijos komandos vyriausioji specialistė Jurgita Palionienė, tel. 211 2870, el. p. [email protected];
 3. Už neasfaltuotų kelių, gatvių (žvirkelių) priežiūrą, remontą atsakingas Infrastruktūros grupės eksploatacijos komandos vyresnysis specialistas Ernestas Šlepetis, tel. 211 2057, el. p. [email protected]
 4. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas;
 5. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos;
 6. Dėl kapinių priežiūros ir leidimo laidojimui išdavimo Daniliškių, Liudvinavo, Gurelių, Panerių kapinėse kreiptis į UAB „Ecoservice“ kapinių administratorių, mob. 862073955 arba 8 620 16864.
 7. Už gatvių tvarkymą ir priežiūrą žiemos metu atsakingas Teritorijos tvarkymo poskyrio vyr. specialistas Vaidotas Palionis, tel. +370 5 211 2257, +370 618 44 145 el. p. [email protected].

Pastaba. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus.

Dėl numerių patalpoms (butams) suteikimo ar keitimo turite kreiptis į
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus
Žemės administravimo ir GIS poskyrį.
Telefonai pasiteirauti (8 5) 211 2474, (8 5) 219 7941, (8 5) 211 2831.


Socialinės paramos centro
Socialinio darbo skyriaus

vyresnioji socialinio darbo organizatorė Aurelija Lazickienė, tel. 264 1374, 8 670 17430
gyventojus priima Agrastų g. 16, LT–02243 Vilnius:
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
pietūs nuo 11.30 iki 12.15 val.

Socialinės paramos centro
Pagalbos šeimai skyriaus

socialinė darbuotoja Ligita Oleinikienė, tel. 8 670 17173, el. p. [email protected]

socialinis darbuotojas Romas Volungevičius, tel. 8 683 51621, el. p. [email protected]

 asmeninis asistentas Kazys Nalivaika, tel. 8 683 51033, el. p. [email protected] 

Socialinės paramos centro 
Socialinių paslaugų namuose skyrius
seniūnijose pagalbos į namus organizavimo

Vyresnioji. socialinė darbo organizatorė Daiva Vežbovič, tel. 233 4064; 8 670 17513, el. p. [email protected]


Panerių seniūnaičiai 2020-2023 m.

 1. Lentvario seniūnaitė Irina Boldyreva, tel. 8 650 11136, el. p. [email protected]
 2. Liudvinavo seniūnaitis Edvardas Belianas, tel. 8 680 46434, el. p. [email protected]
 3. Kazbėjų seniūnaitis Antanas Tomaševičius, tel. 8 684 50715, el. p. [email protected]
 4. Trakų Vokės seniūnaitė Aurelija Masiulionytė, tel. 8 682 53852, el. p. [email protected]


PANERIŲ SENIŪNIJOS 2023 METŲ IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS SUDĖTIS:

 1. Marius Ablačinskas (asociacijos Trakų Vokės bendruomenės ,,Versmė" pirmininkas) - 
  išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas,
 2. Antanas Tomaševičius (Kazbėjų seniūnaitis) - išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotojas,
 3. Aurelija Masiulionytė (Trakų Vokės seniūnaitė) - išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretorė,
 4. Karolis Grabauskas (Vokės slėnio bendruomenė pirmininkas),
 5. Jolanta Gedvilienė (asociacijos Kalvų slėnis bendruomenė pirmininkė),
 6. Edvardas Belianas (Liudvinavo seniūnaitis),
 7. Galina Chatkevič (Aukštųjų Panerių bendruomenės „Viltis“ pirmininkė),
 8. Irina Boldyreva (Lentvario seniūnaitė).

2020-05-25 išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės Vilniaus miesto savivaldybėje
2020 m. prioritetinės veiklos sritys

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;
 5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

PANERIŲ SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • kontroliuoja Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros, Atliekų tvarkymo, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymąsi;
 • renka ir teikia atsakingoms tarnyboms informaciją apie žaidimo aikštelių, suolų, kiemų įrenginių, konteinerių aikštelių būklę, susidariusius sąvartynus, avarinius medžius;
 • kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę;
 • kartu su mokyklomis, įmonėmis, bendruomenėmis organizuoja ir koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas, akcijas;
 • dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

 • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
 • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
 • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
 • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom