Struktura i kontakty

Administravimo poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Kodėl aš kuriu Vilniui?
Mėgstamas, įdomus ir, svarbiausia, naudingas darbas gyvenimą daro prasmingą ir kupiną iššūkių. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi dirbdama Vilniui ir vilniečiams.
Daiva Kinachienė
Poskyrio vedėja


„Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė“

                                                                                                            (J. V. Gėtė)

Dirbdama Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriuje esu laiminga, nes kasdien prisidedu prie to, kad Savivaldybės darbuotojai jaustųsi vertinami, išgirsti ir išklausyti, įkvėpti kurti bei dirbti Vilniui.


Jurgita Grigalienė
Vyriausioji specialistė


Klaipėdos mėlis viliojo

Kaunas Laisvę žadėjo

Vilniuje prasmę ir laimę radau


Lina Jacikevičienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Džiaugiuosi sugrįžusi į Vilnių, miestą, į kurį grįžčiau begalybę kartų 🙂

Rūta Masiulytė
Vyriausioji specialistė

Administravimo poskyris yra Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus struktūrinis padalinys.

Administruoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis įdarbinimą, perkėlimą, pavadavimą, atleidimą, atostogų suteikimą, priemokų ir priedų skyrimą ir tarnybinių komandiruočių šalies viduje tinkamą įforminimą;

administruoja Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių vadovų įdarbinimą, laikino pavadavimą, atleidimą, priemokų skyrimą;

tvarko personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo taikomąją sistemą „Paskata“ ir valstybės tarnautojų registrą;

padeda planuoti lėšas valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui – pareiginėms algoms, priedams ir priemokoms bei kitoms išmokoms;

sudaro pareigybių sąrašus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo ar papildymo;

išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus, darbo pažymėjimus bei tvarko jų apskaitą;

skaičiuoja valstybės tarnautojų Lietuvos valstybei stažą ir darbuotojų profesinio darbo patirtį;

konsultuoja priėmimo į valstybės tarnybą (darbą), perkėlimo į kitas pareigas (darbą), atleidimo iš valstybės tarnybos (darbo), atostogų ir kitais su tarnybos ir darbo santykiais susijusiais klausimais.

 

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom