Struktura i kontakty

Rasų seniūnija

Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius

rasu.seniunija@vilnius.lt

2658932 -,

Lina Rimkevičienė
Seniūnė

Organizuoja seniūnijos veikląKrystyna Juknevičienė
Vyriausioji specialistė

Gyvenamosios vietos deklaravimasVirginija Dadonienė
Specialistė

Teritorijos priežiūros kontrolė


DĖMESIO:

- daugelį paslaugų galima užsisakyti el. būdu https://paslaugos.vilnius.lt/

 Rasų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

Rasų seniūnijos nuostatai (atsisiųsti)


RASŲ SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Rasų seniūnijos 2023 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų 2023 metų veiklos rodiklių suvestinė (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2022 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2022 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2021 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2021 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2020 m. veiklos planas (atsisiųsti)

Rasų seniūnijos 2019 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti)


Seniūnijos teritorijos priežiūra 

Informuojame, kad:

1. Už suformuotų žemės sklypų teritorijų priežiūrą atsakingas sklypo savininkas ar sklypo nuomotojas.

2. Už mokyklų ir darželių teritorijų priežiūrą atsakingos pačios įstaigos.

3. Žalioji Vilniaus banga. Pasiūlymus dėl pageidautinų medžių, krūmų ir vijoklių sodinimo bei informaciją apie susirūpinimą keliančius medžius ar kitus augalus galite teikti el. p. [email protected].

4. Informacija apie leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Vilniaus mieste: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Leidimu-isdavimas-saugotinu-medziu-ir-krumu-kirtimui-bei-genejimui.

5. Už bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą Rasų seniūnijoje atsakingi:

 - UAB „Ekonovus“, Vandžiogalos g. 92, Kaunas, tel. 8 700 77046, el. p. [email protected]

 - UAB „VSA Vilnius“, Lentvario g. 15, Vilnius, tel. 8 700 70001, el. p. [email protected]

6. Dėl atliekų tvarkymo ir vežėjų paslaugų teikimo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, Smolensko g. 5, Vilnius, tel. 8 650 04949, 19118, el. p. [email protected], http://www.sivasa.lt.

7. Už Rasų seniūnijos teritorijos priežiūros kontrolę atsakinga seniūnijos specialistė Virginija Dadonienė, tel. 264 8935 el. p. [email protected].


RASŲ SENIŪNAITIJOS IR SENIŪNAIČIAI

Peteliškių seniūnaitija – seniūnaitis Arturas Augustinas, mob. 8 674 76877, el. p. [email protected]

Markučių seniūnaitija – seniūnaitė Božena Lisovska, mob. 8 611 14032, el. p. [email protected]

Rasų seniūnaitija – seniūnaitis Vaidotas Jokubaitis, mob. 8 682 55285, el. p. [email protected]

Ribiškių seniūnaitija – seniūnaitė Vaiva Čaplikienė, mob. 8 655 20079, el. p. [email protected].


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO padaliniai, teikiantys paslaugas Rasų seniūnijos gyventojams:

Socialinio darbo skyrius seniūnijose  – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Živilė Puikienė,  mob. 8 675 79382, el. p. [email protected].

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (pagalbos į namus organizavimas)  – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Irena Strakovska-Malevskaja, mob. 8 670 16973, el. p. [email protected].

Socialinių paslaugų namuose skyrius seniūnijose (globos asmens namuose organizavimas) – vyresnioji socialinio darbo organizatorė Ginta Ivanauskienė, mob. 8 670 14512, el. p. [email protected].

Pagalbos šeimai skyrius seniūnijose (Žemaitijos g. 9, Vilnius) – socialinė darbuotoja Aistė Druskytė, mob. 8 683 81474, el. p. [email protected], socialinė darbuotoja Andželinka Kumpiniauskienė, mob. 8 602 17861, el. p. [email protected] ir asmeninė asistentė Valė Gasparavičienė, mob. 8 603 95253, el. p. [email protected].

Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė (Odminių g. 3-208 kab., Vilnius) – Rita Trečiakauskienė, mob. 8 677 65275, el. p. [email protected].

Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis mob. 8 700 35545, https://sis.vilnius.lt.

Nemokama pirminė teisinė pagalba 

Dėl pirminės teisinės pagalbos prašome kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės teisininkus Daivą Stalnionytę ir Gražvydą Baubą, tel. (8 5) 211 2744, (8 5) 211 2010, el. p. [email protected], [email protected]. 


Dėl mokyklų ar vaikų darželių priėmimo tvarkos galite kreiptis tel.  211 2425/ 2335 į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrių ar į Ikimokyklinio ugdymo skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.
Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E. paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
http://www.vilnius.lt/deklaruok ir
http://www.gyvreg.lt.

RASŲ SENIŪNIJOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
 • nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
 • pagal savo kompetenciją priima ir nagrinėja gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
 • tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • išduoda seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoda charakteristikas psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • organizuoja viešuosius darbus;
 • neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams seniūnui priskirtus notarinius veiksmus;
 • kontroliuoja Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros, Atliekų tvarkymo, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymąsi;
 • renka ir teikia atsakingoms tarnyboms informaciją apie žaidimo aikštelių, suolų, kiemų įrenginių, konteinerių aikštelių būklę, susidariusius sąvartynus, avarinius medžius;
 • kontroliuoja atliekų tvarkymo paslaugų teikimo kokybę;
 • kartu su mokyklomis, įmonėmis, bendruomenėmis organizuoja ir koordinuoja teritorijų tvarkymo talkas.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom