Struktura i kontakty

Sutarčių administravimo poskyris

Janina Aleksiukienė
Vyriausioji specialistė


Esu savo minčių šeimininkė.

Dalia Gakaitė
Vyresnioji specialistė

Nekilnojamojo turto objektų administravimasJolanta Grotus
Vyriausioji specialistė

Nekilnojamojo turto objektų administravimas. Viešųjų nuomos konkursų organizavimas.Vilnius- „Tai miestas jausmų, poezijos, senos romantikos, gražaus patriotizmo, meno ir

mokslo.“..

Aušra Kažukauskaitė
Vyriausioji specialistė


Rita Morkūnienė
Vyriausioji specialistė


Diana Petraškevičienė
Vyriausioji specialistė

Sutarčių administravimo poskyris yra Nekilnojamojo turto skyriaus struktūrinis dalinys.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom