Struktura i kontakty

Dokumentų valdymo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Lilija Vrubliauskienė
Poskyrio vedėja

Poskyrio veiklos organizavimasIlona Jurgutienė
Patarėja

Kontroliuoja teisės aktų aktualių redakcijų paskelbimą Savivaldybės informacinėje sistemojeSigita Bertulienė
Vyriausioji kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė)

Valstybinės kalbos vartojimo priežiūra, konsultavimas kalbos klausimaisEdita Grybauskaitė
Kalbininkė

Savivaldybės dokumentų redagavimasReda Jurkienė
Specialistė

Teisės aktų ir sutarčių registravimasLaura Saikalienė
Kalbininkė

Savivaldybės dokumentų redagavimasVioleta Savel
Specialistė

Teisės aktų ir sutarčių registravimasAurika Usonienė
Vyriausioji kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė)

Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė, konsultavimas kalbos klausimaisDiana Vaičiūnienė
Kalbininkė

Savivaldybės dokumentų redagavimas


Dokumentų valdymo poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys.


Darbo laikas: I–IV nuo 8 val. iki 17 val. V nuo 8 val. iki 15.45 val.

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. administruoja Savivaldybės teisės aktų (mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų) valdymą, kad būtų įgyvendinta viešojo administravimo savivaldos institucijoje veikla – piliečių ir kitų asmenų teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją;

9.2. redaguoja Savivaldybėje rengiamus dokumentus: Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų projektus, jų priedėlius ir priedus. Savivaldybės įmonių ir įstaigų įstatus, Mero institucijos, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų raštus;

9.3. prireikus perkelia į DVS „@vilys“ suredaguotus Savivaldybės teisės aktų projektus;

9.4. pateikia rengėjams mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų patvirtintus nuorašus;

9.5. registruoja DVS „@vilys“ mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus;

9.6. registruoja DVS „@vilys“ pasirašytas Savivaldybės sutartis ir susitarimus;

9.7. įkelia registruotus Administracijos direktoriaus norminio pobūdžio įsakymus į Teisės aktų registrą Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka;

9.8. kartu su Administracijos Inovacijų ir technologijų grupe tvarko DVS „@vilys“ Savivaldybės teisės aktų aktualiąją redakciją;

9.9. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, nustatyta tvarka tvirtina ir išduoda reikalingų dokumentų nuorašus ar kopijas;

9.10. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams įvairiais kalbos kultūros, raštvedybos, Savivaldybės teisės aktų rengimo ir derinimo klausimais;

9.11. nustatyta tvarka rengia dokumentus (mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus, sutartis ir susitarimus) valstybiniam saugojimui;

9.12. vykdo kitas nustatytas ar pavestas funkcijas, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymus poskyrio veiklos klausimais.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom