Struktura i kontakty

Iždo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Be galo geras jausmas dirbti Vilniuje, pačiame sėkmingiausiame, jaunatviškiausiame ir gražiausiame mieste.Jelena Berazo
Vyriausioji specialistė


Renata Buivienė
Vyriausioji specialistė


Liudmila Krivenko
Vyriausioji specialistė


Dalia Megelinskienė
Vyriausioji specialistė

Iždo poskyris yra Finansų skyriaus struktūrinis padalinys.

 Poskyrio svarbiausieji uždaviniai:

1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius;

2. užtikrinti Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų finansavimą pagal Administracijos struktūrinius padalinius ir patvirtintas programas;

3. užtikrinti Savivaldybės iždo sąskaitose disponuojamų išteklių kontrolę;

4. siekti, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi, o sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus.


Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom