Struktura i kontakty

Dokumentų rengimo poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

vps@vilnius.lt

Dokumentų rengimo poskyris yra Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Dokumentų rengimo poskyris:
1. Su pirkimo iniciatoriais derina pirkimo dokumentus ir viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
2. Atsako į tiekėjų paklausimus, kreipiasi į pirkimo iniciatorių dėl viešųjų pirkimų dokumentų paaiškinimų pateikimo, nagrinėja pretenzijas, rengia viešųjų pirkimų komisijų protokolų projektus;
3. Konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas pagal poskyrio kompetenciją;
4. Rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;
5. Skaičiuoja numatomo pirkimo vertę.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom