Struktura i kontakty

Skambučių poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

2112000

Ineta Mikulskienė
Poskyrio vedėja

Skambučių centro veiklos organizavimasLaima Aleškevičiūtė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Rita Citukienė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Diana Legeckaitė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Justina Marcinauskaitė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Dominyka Mediancevaitė
Telefonu aptarnaujanti operatorė
Na wakacjach


Greta Pavlovskaja
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Edita Pikturnienė
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Janina Šamanina
Telefonu aptarnaujanti operatorė


Karolina Žvinė
Telefonu aptarnaujanti operatorė

Skambučių poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Paslaugų skyriaus struktūrinis dalinys


Skambučių poskyrio darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 17.30 val.

Penktadieniais nuo 7:30 iki 16.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) 

Skambučių poskyrio teikiamos paslaugos:
 1. Konsultuoja klientus telefonu bei gyvo pokalbio žinutėmis; 
 2. Bendradarbiauja su struktūriniais padaliniais priskirtos veiklos klausimais; 
 3. Registruoja pranešimus apie mieste pastebėtas problemas; 
 4. Pagal Poskyrio kompetenciją įgyvendina kitus Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymus ir pavedimus.  

Teikia klientams informaciją apie Savivaldybės funkcijas, klientų aptarnavimo laiką ir tvarką, teikiamas administracines paslaugas ir jų procedūras.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom