Struktura i kontakty

Pirkimų procedūrų poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

vps@vilnius.lt

Lilija Adamovičienė
Vyriausioji specialistė


Vaida Grigorjeva
Vyriausioji specialistė

Viešieji pirkimaiNeringa Vaitiekūnaitė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

Pirkimų procedūrų poskyris yra  Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Pirkimų procedūrų poskyris:
1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
5. Viešina sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus CVP IS svetainėje.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom