Wilno jest najszybciej rozwijającym się miastem w regionie: w ciągu ostatnich trzech lat liczba ludności w stolicy wzrosła o 2,7%. Liczba osób, które przyjechały do Wilna w celach mieszkania i pracy, jako jedynego dużego miasta, jest wyższa niż liczba osób, które opuściły miasto. Co trzecie dziecko na Litwie rodzi się w Wilnie: w tym roku na świecie przywitaliśmy 7 tysięcy małych wilnian.

Ponadto, Wilno jest drugim najmłodszym miastem (po Kopenhadze) wśród krajów północnych w Europie.

Mieszkańcy miasta zarabiają najwięcej, a wynagrodzenia rosną: ponad 37% mieszkańców Wilna zarabia 1000 Euro i więcej. I liczba ta stale rośnie. Na początku kadencji 66,1 tys. (28,1 wszystkich pracujących) zarabiało 1000 Euro lub więcej, a w końcu 2017 r. suma ta wyniosła 89,6 tys. (37,3%). Samorząd zwiększył wynagrodzenie opiekunów w przedszkolach oraz medyków, zostanie zwiększone wynagrodzenie pracowników socjalnych.

Zgodnie z równowagą pracy i życia w mieście, Wilno znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych miast w Europie (wyprzedza Brukselę i Monachium).

Wilno – najszybciej rozwijającym się miastem przyszłości w Europie. W Warszawie, w ramach wręczenia nagród usług biznesowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wilno zostało wybrane jako najbardziej rozwijające się miasto usług w regionie. Wilno jest centrum finansów krajów bałtyckich – działa tu ponad 150 firm FinTech.

W rankingu „fDi Intelligence“, jednostki ekspertów ds. inwestycji magazynu „Financial times“ Wilno znalazło się w trójce najbardziej atrakcyjnych miast Europy do inwestycji oraz zgromadziło 7 nagród.

Praca Samorządu miasta Wilna już 3 rok z rzędu jest najbardziej wydajna! Ukazał to indeks samorządów Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku. Wilno staje się inspirującym przykładem przyjmowania innowacyjnych rozwiązań i otwartego udostępniania swoich danych. Dzięki szybkiej modernizacji Wilno może teraz zaoferować 121 e-usług, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem telefonu komórkowego lub bez wychodzenia z domu.

Wilno skutecznie zmniejsza zadłużenie miasta. Dług miasta został zmniejszony z 383 milionów Euro (początek 2016 r.) do 236 milionów (kwiecień 2018 r.). W tym roku Wilno planuje pokrycie długu restrukturyzowanego bankom sumą 36,8 mln Euro, a sumę 28 mln Euro planowana jest do wykorzystania na pokrycie długu za różne usługi oraz prace.

Dochodowe spółki samorządowe tworzą wartość dodaną!

Ubiegły rok wykazał się spadkiem cen oraz rozwojem usług. W Wilnie woda potaniała o jedną piątą, cena za ogrzewanie została zmniejszona o 36%. Po wprowadzeniu dwuczłonowej opłaty za gospodarowanie odpadami, ceny większościom mieszkańców Wilna się zmniejszyły, a niektórym