Search Icon

Struktura i kontakty

Często zadawane pytania

Zgłoś problem w mieście

Wstęp do przedszkola

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Weryfikacja statusu dokumentu

Wybory


Kiedy odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej?

Podstawowe głosowanie w pierwszej turze wyborów do Sejmu Republiki Litewskiej w 2020 r. odbędzie się 11 października, w drugiej turze – 25 października.

Głosowanie przedterminowe w bieżącym roku będzie trwało dłużej niż zwykle: w pierwszej turze – w dniach 5 – 8 października, w drugiej turze – w dniach 19 – 22 października. Czas głosowania przedterminowego został wydłużony, aby ograniczyć skupiska ludzi oraz zapewnić możliwość zachowania dystansu społecznego.


Kto może głosować w podczas głosowania przedterminowego?

Głosować przed terminem może każda osoba, która posiada prawo do głosowania oraz w dzień wyborów nie może przybyć do swego lokalu wyborczego. W przypadku głosowania poza swym okręgiem wyborczym nie jest wymagana dodatkowa rejestracja wstępna, wystarczy w lokalu wyborczym okazać swój dokument tożsamości.


W jakich miejscach w Wilnie będzie odbywało się głosowanie przedterminowe?

W bieżącym roku rozszerzono tradycyjną listę miejsc do głosowania, by ograniczyć duże skupiska ludzi oraz zapewnić możliwość zachowania dystansu społecznego. Można będzie głosować łącznie w pięciu miejscach:

  • w budynku samorządu miasta Wilna (Konstitucijos pr. 3)
  • w Centrum Zdrowia i Sportu Uniwersytetu Wileńskiego (Saulėtekio al. 26)
  • na Placu A. Sacharowa w pobliżu Domu Prasy
  • na Placu Łukiskim
  • w budynku samorządu rejonu wileńskiego (Rinktinės g. 50)

Głosowanie przedterminowe w pierwszej turze będzie się odbywało w dniach 5 – 8 października, w drugiej turze – w dniach 19 – 22 października. Oddać głoś można będzie w godzinach od 7:00 do 20:00.


Jak bezpiecznie uczestniczyć w wyborach?

W lokalu wyborczym należy mieć założoną na twarzy maskę ochronną oraz zachowywać bezpieczną odległość 2 m od innych osób, mieć przy sobie nie tylko swój dokument tożsamości, ale też własny długopis. Ochroni to nie tylko twoje zdrowie, ale też zdrowie innych.


Udział w głosowaniu osób niepełnosprawnych

W Wilnie dąży się do zapewnienia równych i komfortowych warunków do spełnienia obowiązku obywatelskiego dla wszystkich, dlatego z każdym rokiem coraz więcej lokali wyborczych jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniu 1 października zamieścimy tutaj listę lokali wyborczych, które są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

W dniu wyborów głosować można nie tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym, ale też w innych lokalach wyborczych tego samego okręgu wyborczego. W takim przypadku dodatkowa rejestracja wstępna nie jest wymagana. Wszystkie miejsca głosowania przedterminowego zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne także mogą skorzystać z możliwości głosowania w domu.


Kto może głosować w domu?

Głosować w domu mogą osoby niepełnosprawne, wyborcy tymczasowo niezdolni do pracy z powodu choroby, wyborcy w wieku 70 lat i starsi, także wyborcy przebywający w izolacji z powodu ogłoszonej sytuacji ekstremalnej, którzy wypełnili zatwierdzony przez Główną Komisję Wyborczą wniosek P6 oraz zostali wpisani na listę osób głosujących w domu.

Wyborcy, którzy będą głosować w domu, powinni okazać członkom komisji dokument tożsamości i po oddaniu głosu otrzymają potwierdzenie przyjęcia koperty do głosowania ze specjalnym znaczkiem.


Jak głosować w domu?

Pierwsza tura głosowania w domu odbędzie się w dniach 9 i 10 października 2020 r. w domach od godz. 8 do godz. 20. Głosowanie w drugiej turze – w dniach 23 i 24 października.

Instrukcję, jak wyborca może elektronicznie wypełnić wniosek o głosowanie w domu, można zaleźć tutaj.

Wniosek papierowy można wypełnić na dwa sposoby:

  1. Gdy członkowie komisji wyborczej przynoszą wyborcy, posiadającemu prawo do głosowania w domu, zawiadomienie o wyborach, wyborca może wypełnić papierowy wniosek i wręczyć go członkowi komisji wyborczej.
  2. Formularz wniosku można znaleźć na stronie VRK.LT.

Jeżeli wyborca z powodu niepełnosprawności nie może wypełnić wniosku o głosowanie w domu lub wręczyć go członkowi komisji wyborczej, może polecić wykonanie tych czynności członkowi rodziny, sąsiadowi, opiekującej się nim osobie lub członkowi komisji wyborczej. Osoby te podpisują wniosek wyborcy oraz wskazują swoje imię, nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny.