Структура и контакты

Aprūpinimo ir transporto skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Kodėl aš kuriu Vilniui?

 "Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to ką duodame"  seras Vinstonas Čerčilis

Asta Lukoševičienė
Skyriaus vedėja


Mariuš Avlas
Vyresnysis specialistas


Milda Baguckaitė
Vyresnioji specialistė


Magda Baikštytė-Kščenavičienė
Vyresnioji specialistė


Stepas Jankauskas
Vyresnysis specialistas
B отпуске


Andžej Matusevič
Vyresnysis specialistas


Darius Niūklys
Specialistas


Andrius Pupkevičius
Vyresnysis specialistas


Orinta Skardžiuvienė
Vyresnioji specialistė
B отпуске


Igor Tresnickij
Vyriausiasis specialistas


Valdas Andrijauskas
Vairuotojas


Valdas Klenovskis
Vairuotojas


Oleg Krivorukij
Vairuotojas
B отпуске


Dalius Šukys
Vairuotojas

Aprūpinimo ir transporto skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Pastato ūkis

Pastato priežiūra ir eksploatacija
UAB „Dussmann service“ atlieka Savivaldybės administracinio pastato eksploatavimo paslaugas (šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, el. instaliacija, vandentiekis, priešgaisrinė sistema, baldų perkėlimas).
El. p. pastato.ukis@vilnius.lt
Tel. +370 5 211 2309
Mob. +370 610 39170


UAB Ciklonas

Kopijavimo paslaugų centras
Konstitucijos pr. 3-131, LT-09601 Vilnius
(Vilniaus miesto savivaldybės patalpose)
El. p. ciklonas@vilnius.lt
Tel. +370 5 211 2619
Mob. tel. +370 652 73900


Pastato apsauga

El. p. Apsauga.Apsauginis@vilnius.lt
Tel. +370 5 211 2086
Mob. tel. +370 608 07005

Skyriaus tikslas – užtikrinti efektyvų Savivaldybės ūkinį ir materialinį aprūpinimą, tinkamai rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata.

Uždaviniai:
1. Organizuoti efektyvų Savivaldybės administracijos aprūpinimą materialinėmis, techninėmis ir transporto priemonėmis;
2. organizuoti tinkamą Savivaldybės administracijos naudojamų administracinių pastatų ir patalpų, inžinerinių sistemų priežiūrą ir smulkų einamąjį remontą;
3. tinkamai organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones Savivaldybės administracijoje ir vykdyti šių priemonių įgyvendinimo kontrolę.

Funkcijos:
1. Aprūpina Savivaldybę ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu;
2. išduoda kanceliarines, ūkines priemones, inventorių ir kitas materialines vertybes;
3. pagal kompetenciją atlieka Savivaldybės rengiamų iškilmingų priėmimų, minėjimų, konferencijų ir kitų renginių aptarnavimą;
4. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5. kontroliuoja Savivaldybės administracijos pastato naudojamų patalpų priežiūrą, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl jų remonto;
6. organizuoja Savivaldybės administracijos patalpų apsaugą, užtikrina administraciniame pastate viešosios tvarkos palaikymą;
7. prižiūri priešgaisrinę apsauginę signalizaciją;
8. atlieka naujai priimtų Savivaldybės administracijos darbuotojų įvadinį instruktavimą priešgaisrinės saugos klausimais;
9. organizuoja priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Savivaldybės patalpose, kuriuose yra Savivaldybės administracijos skyriai;
10. organizuoja priešgaisrinių priemonių Savivaldybės naudojamoms patalpoms įsigijimą ir priežiūrą;
11. organizuoja tarnybinių automobilių paskirstymą ir naudojimą pagal poreikį.

Мэр Вильнюса

Вильнюс веками был и остается городом, пестующим мирное совместное проживание вольных граждан; здесь гармонично сочетаются гордая история, невероятной красоты природа и свободный творческий порыв. ❯❯❯
Повестка дня

Приоритеты cамоуправления

  • Формирование и реализация стратегического видения города
  • Предоставление жителям качественных услуг
  • Привлечение в город инвестиций, создающих хорошо оплачиваемые рабочие места
  • Прозрачные, быстрые действия и открытость по отношению к жителям, гостям города