COPE projektas

Projekto trukmė 2023 06 15 – 2025 06 15

Bendra projekto vertė 850 tūkst. Eur

Finansavimo suma Vilniaus miestui  42 657,36 Eur

Statusas Vykdoma

Vilnius prisijungia prie Kopenhagos organizuojamo „žaliojo virsmo“ (angl. Green transition) srities projekto.

Projekto iniciatorė ir koordinatorė – Kopenhagos savivaldybė.

Projekto partneriai – 7 Europos miestai: Koridalas, Kavala (Graikija), Pombalis (Portugalija), Bristida (Rumunija), Sen Kantenas (Prancūzija), La Korunja (Ispanija) ir Vilnius (Lietuva).


Sprendžiama problema

Nepakankamas gyventojų įsitraukimas ir dalyvavimas politiniuose procesuose sukuria praktiką, kai sprendimai priimami už uždarų durų ir neturi miestiečių palaikymo. Projektu siekiama padidinti gyventojų įsitraukimą sudarant galimybes tapti inicijuojamų ir įgyvendinamų pokyčių bendrasavininkais  ir „atstovaujamosios koalicijos“ (angl. advocacy coalition) partneriais.

 

Projekto tikslai

Siekiama pagerinti miestiečių (visuomenės) įsitraukimą į sprendimų, susijusių su miesto „žaliojo virsmo“ politika, priėmimą ir su tuo susijusius procesus.

Projektas skatina palaikyti ar užmegzti dialogą tarp sprendimų priėmėjų ir pačių gyventojų taikant įvairius įtraukius metodus ir būdus. Žaliajame kurse apibrėžta, kad iki 2050 m. visos Europos šalys taps klimatui neutralios. Vilniaus miestui įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su klimato neutralumu ir prisitaikymu prie klimato kaitos, neišvengiami pokyčiai, susiję su energetikos, žiedinės ekonomikos, aplinkosaugos, darnios plėtros ir mobilumo bei kitomis sritimis. Įtraukti miestiečius į šių pokyčių kūrimą, inicijavimą, planavimą bei įgyvendinimą ir taip užtikrinti palaikymą, sėkmingesnį įgyvendinimą yra pagrindinis URBACT IV programos projekto COPE siekiamas rezultatas.


Projekto uždaviniai

  • Sukurti ir įgyvendinti klimatui neutralios bendruomenės bandomąjį projektą;
  • suburti vietos veiklos grupę, kuri kartu su projekto ekspertais ir Savivaldybe parengtų strateginį dokumentą – veiksmų planą;
  • keičiantis patirtimi su miestais partneriais išmėginti naujus būdus ir praktikas, leidžiančias pasiekti geresnių, kokybiškesnių rezultatų skatinant miestiečių dalyvavimą inicijuojant ir įgyvendinant „žaliojo virsmo“ srities pokyčius;
  • visuomenei pristatyti projekto veiklas ir rezultatus.