Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ ir SĮ „Vilniaus planas“ pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis iš dalies finansuojamo projekto II etapą Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje pagal Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Pirmuoju projekto etapu, atlikus Savivaldybės ir projekto partnerių teikiamų paslaugų analizę, išryškėjo probleminės paslaugų teikimo procesų dalys, kurias patobulinus, būtų užtikrintas sklandesnis paslaugų teikimas gyventojams, optimizuoti paslaugų teikimo procesai, padidintas paslaugų prieinamumas bei klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis ir aptarnavimo kokybe.

Atsižvelgiant į poreikį paslaugas teikti efektyviau, projekto metu bus siekiama optimizuoti jų teikimo procesus, kuriant naujus ir gerinant esamus informacinių technologijų įrankius bei robotizuojant pasikartojančias paslaugų teikimo proceso dalis. Minėtų tikslų bus siekiama įgyvendinant tokias projekto veiklas kaip Savivaldybės leidimų ir licencijų administravimo bei Savivaldybės sistemos „Tvarkau miestą“ modernizavimas, paslaugų administravimo informacinės sistemos, žinių bazės ir klientų valdymo sistemos (CRM) diegimas bei pasikartojančių procesų robotizavimas.

Projektu siekiama gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą, išsprendžiant problemas, išryškėjusias įgyvendinus I etapo veiklas, analizuojant Vilniaus miesto savivaldybės (VMSA) ir Projekto Partnerių – SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „VASA“ ir SĮ „Vilniaus planas“ atrinktas teikiamas paslaugas bei jų veiklą.

Bendra projekto vertė – 595 643,92 Eur, iš jų 506 447,33 Eur – Europos Sąjungos lėšos.