Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ ir SĮ „Vilniaus planas“ pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis iš dalies finansuojamą projektą Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje pagal Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Atlikus gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą Vilniaus mieste, buvo identifikuotos pagrindinės sritys, kurias Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) turėtų tobulinti. Projekto tikslas – pagerinti Savivaldybės paslaugų ir informacijos teikimo operatyvumą bei asmenų aptarnavimo kokybę bei SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, SĮ „Vilniaus planas“ teikiamų paslaugų kokybę. Taip siekiama didinti gyventojų pasitenkinimą Savivaldybės ir jos partnerių teikiamų paslaugų kokybe bei klientų aptarnavimu. Įgyvendinant projektą bus tobulinamos Savivaldybės ir partnerių teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, diegiama pažangesnė klientų aptarnavimo ir eilių valdymo sistema, kuriamos piliečių chartijos, rengiami gyventojus aptarnaujantys specialistai, gyventojams patogiose, strategiškai parinktose miesto vietose įrengiami Savivaldybės klientų aptarnavimo centrai, kuriuose bus teikiamos visos vieno langelio principu Savivaldybės teikiamos paslaugos, gerinami gatvių infrastruktūros ir aplinkos tvarkymo organizavimo, tarp jų ir planavimo bei projektavimo, procesai.

Bendra projekto vertė – 1 022 799,50 Eur, iš jų 869 321,52 Eur – Europos Sąjungos lėšos.