Socialinio būsto plėtra

Projektu siekiama prisidėti prie Savivaldybės problemos, susijusios su nepakankamomis galimybėmis tenkinti socialinio būsto poreikį, sprendimo. Projektas įgyvendinamas visuose Vilniaus miesto seniūnijų teritorijose. Iš viso numatoma įsigyti 175 socialinius būstus.

Projekto tikslinė grupė yra šeimos ir asmenys, turintys teisę į socialinį būstą bei jų šeimos nariai.

Įgyvendinus projektą, sumažės Savivaldybės socialinio būsto eilėje laukiančių šeimų skaičius ir tuo pačiu padidės galimybė aprūpinti būstu šeimas ir asmenis, turinčius teisę į socialinį būstą. Tikimasi, kad pagerės tikslinės grupės ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė, padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams, galimai bus taupomos Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos kompensacijoms už šildymą, taip pat galimai sumažės jaunų ir aktyvių žmonių emigracija.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Bendra projekto vertė – 9 836 199,53 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos – 5 934 384,00 Eur ir Savivaldybės socialinio būsto fondo lėšos – 3 901 815,53 Eur.

Numatoma projekto pabaiga – 2023 m. birželio 30 d.