Viešosios aplinkos humanizavimas racionalizuojant transporto eismą miesto centrinėje dalyje (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu)

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Projekto tikslas – mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros pagalba (toliau – MTEP):

  • skatinti žmonių susidomėjimą energiją taupančiomis transporto priemonėmis ir naujomis pažangiomis technologijomis, kurios mažina teršalų emisijas ir leidžia atlaisvinti automobilių užimtas miesto erdves žmonių bendravimui ir poilsiui;
  • skatinti viešojo ir bevariklio transporto priemonių naudojimą, joms suteikiant prioritetą, skiriant vis daugiau automobilių užimtų miesto erdvių;
  • rengti automobilių stovėjimo aikštelių specialiuosius planus ir riboti automobilių srautą miesto centre;
  • rengti informacines eismo valdymo sistemas, taikyti išmaniąsias automobilių statymo sistemas, leidžiančias lanksčiai naudoti miesto erdves;
  • parengti naują kainodaros už važiavimą transportu sistemą (pvz., dotuoti viešąjį transportą iš surenkamų mokesčių už automobilių įvažiavimą ir stovėjimą centre);
  • integruoti žemės naudojimo, viešųjų erdvių bei susisiekimo planavimą miestuose, siekiant sumažinti kelionių poreikį ir padidinti kelionių viešuoju transportu dalį;
  • įtraukti miesto bendruomenę dalyvauti priimant sprendimus siekiant humanizuoti miesto centro viešąsias erdves, panaudojant išmaniuosius sužaidybintus aplinkos modelius.
  • Sukurti išmanią stebėsenos sistemą, kuri leistų realiu laiku stebėti ir reaguoti į besikeičiančius miestiečių poreikius ir judumo įpročius.

Projekto metu bus tiriami transporto srautai mieste bei gauti MTEP analizės ir pilotinių bandymų rezultatai dėl eismo organizavimo ir planavimo, sudarant prielaidas įtraukti ir bendruomenę į miesto judumo planavimą ir įgyvendinimą bei siūlomi taikytini inovatyvūs eismo ribojimo ir reguliavimo sprendimai Vilniaus senamiesčiui.

Projekto nauda – sukurta koncepcija ir metodika pagal kurią sukurtas modelis, kaip galima eliminuoti ar bent sumažinti transporto eismą Vilniaus senamiestyje, kad 15 proc. sumažinti teršalų emisijas, 10 proc. triukšmo lygį riboto eismo teritorijoje. Koncepcijoje pritaikyti inovatyvias priemones, kuriančias išmanųjį miestą tokias kaip stovėjimo vietų detektorius, įvažiuojančių į riboto eismo teritoriją automobilių numerių skanavimą, visuomenės dalyvavimas darnaus judumo planavime ir įgyvendinime, panaudojant interaktyvios sužaidybintos urbanistinės aplinkos technologijas.

Projekto pareiškėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Bendra projektui skiriama lėšų suma – 680 000,00 Eur, iš jų 578 000,00 Eur –Europos regioninės plėtros fondo lėšos.