Švietimas

 

Pranešimai »


Švietimo teisės aktai »


Laisvos darbo vietos ugdymo įstaigose »

 


Bendrasis ugdymas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius

 

Rekomendacijos dėl mokymo organizavimo nuotoliniu būdu »

Brandos egzaminai 2022 »

Socialinė pedagoginė pagalba, prevencinė veikla »

Bendrojo ugdymo skyriui pavaldžių įstaigų direktorių veiklos vertinimo ataskaitos »

Pagrindiniai duomenys apie Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigas »

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas »

Dažniausiai užduodami klausimai apie priėmimą į Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo mokyklas »

Mokyklų teritorijų žemėlapis »


Ikimokyklinis ugdymas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Ikimokyklinio ugdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3, 1005 kab., LT-09601 Vilnius

 

Pateikti prašymai į darželius »

Darželių žemėlapis »

Ikimokyklinio ugdymo skyriui pavaldžių įstaigų direktorių veiklos vertinimo ataskaitos ir einamųjų metų užduotys »

Dažniausiai užduodami klausimai apie ikimokyklines ugdymo įstaigas »

Dažniausiai užduodami klausimai dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) »

Rekomendacijos ikimokyklinukų tėvams »

Vartotojo prisijungimas registruojant vaiką arba tikrinant informaciją (instrukcija atsisiųsti)

 _________

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO, IKIMOKYKLINIO, NEFORMALIOJO (IŠSKYRUS JAUNIMO KLUBŲ VADOVUS) IR FORMALŲJĮ UGDYMĄ PAPILDANČIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ (IŠSKYRUS SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVUS) DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 _________

Informacija fiziniams ir juridiniams asmenims, ketinantiems steigti privačią ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

Metodinės rekomendacijos nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams

Nevalstybinių (privačių) švietimo ir mokslo institucijų įregistravimas Švietimo ir mokslo registre

 _________
Vaikų vasaros poilsio stovyklų konkursas