Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 83 1996-02-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Dėl Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.83

1996 02 07

 

Dėl Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo

 

            Vilniaus miesto taryba   n u s p r e n d ž i a:

            Patvirtinti Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus (pridedama).

 

Mero pavaduotojas                                                                                                   Romualdas Sikorskis

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto tarybos

1996 m. vasario ...... d.

sprendimu Nr. ..........

 

Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo

NUOSTATAI

 

            1. Vilniaus miesto garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Vilniaus miestui.

            2. Vilniaus miesto garbės piliečio vardą mero (Valdybos) teikimu suteikia Vilniaus miesto taryba.

            3. Vilniaus miesto garbės piliečiui įteikiamas Vilniaus miesto garbės piliečio medalis ir liudijimas, kuris įregistruojamas Vilniaus miesto garbės piliečių knygoje.

            4. Vilniaus miesto garbės piliečio liudijimą pasirašo miesto meras.

            5. Vilniaus miesto garbės piliečio regalijas įteikia meras.

            6. Vilniaus miesto garbės piliečio vardas asmeniui suteikiamas tik vieną kartą.

            7. Vilniaus miesto garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams.

            8. Apie Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimą informuojama visuomenė.

            9. Teikti kandidatus garbės piliečio vardui gauti turi teisę visi Tarybos komitetai, visuomeninės organizacijos, piliečiai.

            10. Vilniaus miesto garbės piliečio medalį nešioti turi teisę tik asmuo, kuriam šis vardas suteiktas.

            11. Vilniaus miesto savivaldybė mirusio garbės piliečio šeimos ar kitų artimųjų prašymu organizuoja garbės piliečių kapaviečių ir jų aplinkos sutvarkymą Savivaldybės lėšomis.

            2011 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-378 redakcija

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-378 - 2011-12-28
DĖL TARYBOS 1996-02-07 SPRENDIMO NR. 83 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO
Į pradžią