Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 169 1996-10-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.169

1996 10 30

 

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ženklų (insignijų) įsteigimo

 

            Vilniaus miesto taryba

            NUSPRENDŽIA:

            1.Įsteigti Vilniaus miesto savivaldybės ženklus (insignijas) ir patvirtinti šių ženklų pavyzdžius (pridedama):

            1.1. Vilniaus miesto mero grandinę (insigniją);

            1.2. Vilniaus miesto mero ženklą;

            1.3. Vilniaus miesto Garbės piliečio ženklą;

            1.4. Vilniaus miesto tarybos nario ženklą.

            2. Patvirtinti Vilniaus miesto mero, Tarybos narių ir seniūnų ženklų nešiojimo tvarką (pridedama).

 

     Meras                    Alis Vidūnas

 

                                                                                                PATVIRTINTA                                                                                                          Vilniaus miesto tarybos

                                                                                   1996 m.spalio 30 d.

                                                                                                sprendimu Nr. 169

 

           

                                    VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

                                                ŽENKLAI (INSIGNIJOS)

 

 

                                          Vilniaus miesto mero grandinė

 

            Sidabrinė grandinė sudaryta iš 8 dalių. Jas tarpusavyje jungia 7 auksiniai dvigubi kryžiai, kurie asocijuojasi tiek su Vilniaus miesto, tiek su Lietuvos valstybės heraldika. Laisvuosius grandinės galus sujungia auksinis žiedas, kuriame įkomponuotas Lietuvos valstybės herbas: raudoname skyde su sidabrine briauna vaizduojamas sidabrinis raitelis, laikantis dešinėje rankoje iškeltą virš galvos kalaviją. Raitelio mėlyname skydelyje - auksinis dvigubas kryžius. Žirgo balnas, gūnia, kamanos ir diržai - mėlyni, o kalavijo rankena, kalavijo makšties viršus, pentinas, balno kilpa, žirgo pasagos ir aprangos sutvirtinimai bei žąslai - auksiniai. Žiede esantis Lietuvos valstybės herbas pažymi, kad Vilnius yra Lietuvos valstybės sostinė. Po valstybės herbu kabo pagrindinis Vilniaus mero skiriamasis ženklas – didysis miesto herbas: raudoname skyde su sidabrine briauna vaizduojamas per sidabrinę upę, kurios kraštus žymi du sidabriniai medeliai, brendantis šv. Kristoforas ir nešantis ant kairiojo peties kūdikėlį Jėzų. Abi figūros - sidabrinės, kūdikėlis - su auksine aureole. Šventasis dešine ranka atsirėmęs į nugenėtą auksinį medį-lazdą, kuri viršuje užsibaigia dvigubu kryžiumi su ilgesne apatine kryžma. Jėzaus dešinė ranka su dviem ištiestais pirštais pakelta į viršų (reiškia laiminimą), kairėje – auksinis valdžios obuolys. Herbinį skydą lydi du skydininkai – auksinės deivės, kurios stovi ant susiraičiusio po skydu auksinio kaspino ir laiko virš jo iškeltą auksinį ąžuolo vainiką, perrištą auksine juostele. Dešinioji deivė rankoje laiko surištus auksinius virbus ir kirvį, kairioji – auksines svarstykles ir prie kojų atremtą auksinį inkarą. Jos simbolizuoja Vienybę, Teisę arba Teisingumą ir Viltį, o ąžuolo vainikas – sostinės tvirtumą, parodytą kovojant už laisvę. Skydininkai - deivės su pagrindinės grandinės apatiniais kryžiais sujungtos auksinėmis grandinėlėmis. Po herbu kaspine įrašytas Vilniaus miesto lotyniškas devizas: UNITAS JUSTITIA SPES (VIENYBĖ TEISINGUMAS VILTIS).

Techniniai duomenys: Grandinės ilgis – 100 cm, plotis – 3,1 cm. Grandinėlių, jungiančių skydininkus - deives su pagrindinės grandinės kryžiais, ilgis – 19,5 cm. Žiedo, į kurį įkomponuotas Lietuvos valstybės herbas, skersmuo – 5,5 cm. Miesto herbo aukštis – 8,5 cm, plotis – 7,8 cm. Dvigubi kryžiai – 3,2x1,8 cm dydžio.

 

 

                                         Vilniaus miesto mero ženklas

 

            Vilniaus miesto mero ženklo pagrindą sudaro didysis miesto herbas, kaip ir Vilniaus miesto mero grandinėje: raudoname skyde su sidabrine briauna vaizduojamas šv. Kristoforas, brendantis per sidabrinę upę, kurios kraštus žymi du sidabriniai medeliai, ir nešantis ant kairiojo peties kūdikėlį Jėzų. Abi figūros - sidabrinės, kūdikėlis - su auksine aureole. Šventasis dešine ranka atsirėmęs į nugenėtą auksinį medį-lazdą, kuris viršuje užsibaigia dvigubu kryžiumi su ilgesne apatine kryžma. Jėzaus dešinė ranka su ištiestais dviem pirštais pakelta į viršų, kairėje – auksinis valdžios obuolys. Herbinį skydą lydi du skydininkai – auksinės deivės, kurios stovi ant susiraičiusio po skydu auksinio kaspino ir laiko virš jo iškeltą auksinį ąžuolo vainiką, perrištą auksine juostele. Dešinioji deivė rankoje laiko surištus auksinius virbus ir kirvį, kairioji – auksines svarstykles ir prie kojų atremtą auksinį inkarą. Po herbu kaspine įrašytas Vilniaus miesto lotyniškas devizas: UNITAS JUSTITIA SPES (VIENYBĖ TEISINGUMAS VILTIS), dar žemiau puslankiu išlenktoje sidabrinėje juostoje įrašyta – VILNIAUS MERAS. Herbas su įrašu uždėtas ant purpurinio su geltona juosta (miesto vėliavos spalvos), suklostyto į rozetę muaro kaspino, kuris pritvirtintas prie skritulio formos juodos metalinės plokštelės su sidabrine į viršų išlenkta briauna.

Techniniai duomenys: Vilniaus miesto mero ženklo skersmuo – 5 cm. Herbo aukštis – 3,6 cm, plotis – 3,5 cm. Juostos, kurioje įrašyta VILNIAUS MERAS, plotis – 0,4 cm. Kitoje ženklo pusėje (reverse) prie metalinės plokštelės pritvirtinta ženklo prisegimo veržlė.

 

 

                                    Vilniaus miesto Garbės piliečio ženklas

 

            Vilniaus miesto Garbės piliečio ženklo pagrindą sudaro Vilniaus miesto didysis herbas, kaip ir Vilniaus miesto mero ženkle. Nuo pastarojo skiriasi tuo, kad jame skydininkai - deivės ir jų atributai, devizo kaspinas ir skydininkų laikomas vainikas yra sidabriniai. Herbas uždėtas ant per vidurį susmaukto purpurinio su geltona juosta (miesto vėliavos spalvos) muaro kaspino.

Techniniai duomenys: Vilniaus miesto Garbės piliečio ženklo kaspino aukštis – 2,2 cm, plotis – 3,3 cm, geltonos juostelės per vidurį plotis – 0,3 cm. Herbo aukštis – 2,4 cm, plotis – 2,3 cm. Ženklo kitoje pusėje (reverse) prie metalinės plokštelės, kurią apvelka kaspinas, pritvirtinta ženklo prisegimo veržlė.

 

                               Vilniaus miesto tarybos nario ženklas

 

            Vilniaus miesto tarybos nario ženklo pagrindą sudaro Vilniaus miesto mažasis herbas: raudoname skyde su sidabrine briauna vaizduojamas šv. Kristoforas, brendantis per sidabrinę upę, kurios kraštus žymi du sidabriniai medeliai, ir nešantis ant kairiojo peties kūdikėlį Jėzų. Abi figūros - sidabrinės, kūdikėlis - su auksine aureole. Šventasis dešine ranka atsirėmęs į nugenėtą auksinį medį-lazdą, kuri viršuje užsibaigia dvigubu kryžiumi su ilgesne apatine kryžma. Jėzaus dešinė ranka su ištiestais dviem pirštais pakelta į viršų, kairėje – auksinis valdžios obuolys. Po herbu sidabrinėje palei skydo apačią puslankiu išlenktoje juostoje įrašyta: MIESTO TARYBA. Vilniaus mažasis herbas uždėtas ant per vidurį susmaukto purpurinio su geltona juosta (miesto vėliavos spalvos) muaro kaspino.

Techniniai duomenys: Vilniaus miesto tarybos nario ženklo kaspino aukštis – 2,2 cm, plotis – 2,9 cm, geltonos juostelės per vidurį plotis – 0,3 cm. Herbo aukštis – 1,65 cm, plotis – 1,4 cm. Juostos, kurioje įrašyta MIESTO TARYBA, plotis – 0,3 cm. Ženklo kitoje pusėje (reverse) prie metalinės plokštelės, kurią apvelka kaspinas, pritvirtinta ženklo prisegimo veržlė.

 

Į pradžią