Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 493 2000-02-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS  Nr.  493

2000 02 11

Dėl Vilniaus garbės piliečio vardo suteikimo monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui

 

            Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a :

            Suteikti monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui Vilniaus garbės piliečio vardą.

 

Meras

Juozas Imbrasas

 

Į pradžią