Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Grupių pavadinimai, Nr. 371 2001-07-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖSE BEI AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE NEAPDRAUSTIESIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU IR PACIENTAMS, KURIEMS STACIONARINIS GYDYMO TERMINAS, UŽ KURĮ APMOKA TERITORINĖ LIGONIŲ KASA, YRA PASIBAIGĘS, TVARKOS PATVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS  Nr.  371

2001 07 18

Dėl Paslaugų, teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse bei ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose neapdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir pacientams, kuriems stacionarinis gydymo terminas, už kurį apmoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, tvarkos patvirtinimo

  

Neteko galios 2012 06 06 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-639 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį apmoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, teikimo ir apmokėjimo už jas tvarkos aprašo tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-567 - 2004-11-17
DĖL TARYBOS 2001-07-18 SPRENDIMO NR. 371 PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-639 - 2012-06-06
DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ASMENIMS, NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU, IR ASMENIMS, KURIEMS GYDYMO TERMINAS, UŽ KURĮ APMOKA TERITORINĖ LIGONIŲ KASA, YRA PASIBAIGĘS, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
Į pradžią