Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 384 2001-07-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS  Nr.  384

2001 07 25

            Dėl Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo Nobelio premijos laureatui poetui Česlovui Milošui

 

 

            Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Suteikti Vilniaus miesto garbės piliečio vardą Nobelio premijos laureatui poetui Česlovui Milošui.

 

 

Meras

Artūras Zuokas

 

Į pradžią