Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 722 2002-11-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
<INSTITUCIJA>

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

POETUI JUSTINUI MARCINKEVIČIUI

 2002 m. lapkričio 20 d. Nr. 722

 

 

            Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Suteikti Vilniaus miesto garbės piliečio vardą  poetui Justinui Marcinkevičiui.

 

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

Į pradžią