Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 01A-41-103 2003-10-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
<INSTITUCIJA>

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

2003 m. spalio 15 d. Nr. 01A-41-103

 

 

            Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

            Suteikti Vilniaus miesto garbės piliečio vardą Zbignevui Bžezinskiui.

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\KULTŪRA

 

 

 

Į pradžią