Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-455 2004-07-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
<INSTITUCIJA>

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL REPREZENTACINIŲ VILNIAUS GATVIŲ, AIKŠČIŲ IR PARKŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

2004 m. liepos 14 d. Nr. 1-455

 

 

Vadovaudamasi  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 519 patvirtintų   Prekybos   viešosiose   vietose   taisyklių   14 punktu,  Vilniaus   miesto    savivaldybės   taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamą Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašą.

2. Nustatyti, kad 1 punkte patvirtintas Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašas taikomas vykdant Prekybos viešosiose vietose taisykles ir Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatus.

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. birželio 15 d. sprendimą Nr. 1216V „Dėl Reprezentacinių Vilniaus gatvių ir aikščių sąrašo tvirtinimo“.

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\GATVIŲ PAVADINIMAI

 

 


                                                                                                                                            PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                2004 m. liepos 14 d.

                                                                                                sprendimu Nr. 1-455

 

 

REPREZENTACINIŲ VILNIAUS GATVIŲ, AIKŠČIŲ IR PARKŲ SĄRAŠAS

 

1. Aušros Vartų gatvė

2. S. Daukanto aikštė

3. Didžioji gatvė

4. Dominikonų gatvė

5. Europos aikštė

6. Gedimino prospektas

7. A. Goštauto gatvė (iki sankirtos su Gedimino pr.)

8.  Jogailos gatvė

9.  Šv. Jono gatvė

10.  Kalvarijų gatvė (iki sankirtos su Konstitucijos pr.)

11. Karių kapų gatvė

12. Katedros aikštė su prieigomis

13. Konstitucijos prospektas

14. V. Kudirkos gatvė

15. Ž. Liauksmino gatvė

16. Lukiškių aikštė su prieigomis

17. Maironio gatvė (iki sankirtos su Užupio g.)

18. Nepriklausomybės aikštė su prieigomis

19. Skveras Odminių gatvės ir Gedimino prospekto sankirtoje

20. Pilies gatvė

21. Skveras Pilies ir Švarco gatvių sankirtoje

22. Barboros Radvilaitės gatvė

23. Rotušės aikštė su prieigomis

24. Savivaldybės aikštė su prieigomis

25. Sereikiškių parkas

26. Stoties aikštė su prieigomis

27. Stiklių gatvė

28. Šnipiškių gatvė

29. Šventaragio gatvė

30. Trakų gatvė

31. J. Tumo-Vaižganto gatvė

32. Universiteto gatvė

33. Vasario 16-osios gatvė

34. A. Vienuolio gatvė

35. Vilniaus gatvė

36. Vokiečių gatvė

37. T. Vrublevskio gatvė

38. Žygimantų gatvė

 

 

 

 

Į pradžią