Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-869 2005-07-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
SPRENDIMAS

 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 
SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2003-10-01 SPRENDIMO NR. 01A-41-89 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. liepos 20 d. Nr. 1-869

Vilnius

 

 

            Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Pakeisti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-89 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo:

            1. 6 punkte vietoj žodžių „Personalo ir valdymo departamento Priimamasis“ įrašyti žodžius „Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyrius“.

            2. 7 punktą išdėstyti taip:

            „7. Juridinių asmenų prašymai suteikti mokesčių lengvatas svarstomi, jeigu:

            7.1. objektai yra numatyti Vilniaus miesto savivaldybės strateginiame plane;

            7.2. Savivaldybė inicijuoja investicinius projektus ar kitaip juose dalyvauja;

            7.3. yra Savivaldybės turtinių ar finansinių įsipareigojimų juridiniam asmeniui“.

 

 

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 
 

Į pradžią