Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1143 2006-04-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
SPRENDIMAS

 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 
SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO JONUI KUBILIUI

 

2006 m. balandžio  26 d.      Nr. 1-1143

Vilnius

 

 

 

            Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

            Suteikti Vilniaus miesto garbės piliečio vardą Jonui Kubiliui.

 

 

 

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 

 

Į pradžią