Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-607 2007-03-27
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SKIRTŲ REALIZUOTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKIRTŲ REALIZUOTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

  2007 m. kovo 27 d. Nr.   30-607

Vilnius

 

Neteko galios 2011 04 15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-582 „Dėl administracijos direktoriaus 2007-03-27 įsakymo Nr. 30-607 ,,Dėl skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-258 - 2008-02-08
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-03-27 ĮSAKYMO NR. 30-607 „DĖL SKIRTŲ REALIZUOTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-582 - 2011-04-15
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-03-27 ĮSAKYMO NR. 30-607 ,,DĖL SKIRTŲ REALIZUOTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Į pradžią