Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1758 2007-09-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  2006-03-23 ĮSAKYMO NR. 30-533 PAKEITIMO IR DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  2007-07-10 ĮSAKYMO NR. 30-1357 PAPILDYMO

 

  2007 m. rugsėjo 21 d. Nr.   30-1758

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto apygardos teismo 2007 m. balandžio 25 d. ir 2007 m. birželio 15 d. sprendimais:

1. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 30-533 ,,Dėl
Administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymo Nr. 30-36 ,,Dėl UAB ,,Avarija“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų
savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo“ patvirtintą uždarosios akcinės bendrovės ,,Avarija“ administruojamų daugiabučių
namų sąrašą ir išbraukiu priedo 10-ąją eilutę ,,Savanorių pr. 33“.

2. P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m.                   liepos 10 d. įsakymu Nr. 30-1357
,,Dėl UAB ,,Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą
uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilko pėda“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą  90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 eilutėmis pagal
priedą.

3. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-30 įsakymą Nr. 30-1249
,,Dėl Administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymo Nr. 30-36 ,,Dėl UAB ,,Avarija“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo“.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                  Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                                                                                   administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                                                   2007 m. rugsėjo 21 d.

                                                                                                                                                                                                   įsakymu Nr. 30-1758

                                                                                                                                   

 

 

 

                UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKO PĖDA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

                                                                                                                                                                           

Eil.

nr.

Namo adresas

Namo bendrasis

(naudingasis)

plotas, kv. m

Gyvenamųjų

patalpų (butų)

skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, kv. m

1

2

3

4

5

6

7

90.

Gerosios Vilties g. 2

2876,25

60

-

-

-

91.

Gerosios Vilties g. 4

3831,90

80

-

-

-

92.

Gerosios Vilties g. 7

1203,65

32

1

-

-

93.

Gerosios Vilties g. 40

1816,80

50

-

-

-

94.

Gerosios Vilties g. 44

1834,50

50

-

-

-

95.

Savanorių pr. 33

3090,01

105

3

-

-

96.

Savanorių pr. 56

8367,83

144

9

-

-

97.

Savanorių pr. 63A

106,05

3

-

-

-

98.

Skroblų g. 27

3914,32

80

1

-

 

99.

Vaduvos g.12

1692,30

40

-

-

-

 

 

 

Į pradžią