Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-217 2007-10-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ IR JŲ RIBŲ

 

2007 m. spalio 3 d. Nr. 1-217

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos siūlymą ir Valstybinės

lietuvių kalbos komisijos pritarimą, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto gatvėms šiuos pavadinimus:

1.1. Naujininkų seniūnijoje: Pilikonių, Sebastijoniškių;

1.2. Naujosios Vilnios seniūnijoje: Rakonių.

2. Nustatyti patikslintas šių gatvių trasas pagal pridedamus planus:

2.1. Vinciūniškių, Vinciūniškių Sodų 1-osios, 2-osios, 3-iosios, 8-osios ir 10-osios gatvių Antakalnio seniūnijoje;

2.2. Brastos, Jauronių, Lydimėlių, Vilkynės, Vindaubos, Ožkinių Sodų  1-osios, 2-osios, 3-iosios, 4-osios, 5-osios, 6-osios, 7-osios,11-osios, 12-osios, 13-osios ir 14-osios gatvių Verkių seniūnijoje;

2.3. Rokantiškių Sodų  9-osios ir 10-osios gatvių Naujosios Vilnios seniūnijoje.

3. Suteikti sodininkų bendrijų gatvėms šiuos pavadinimus:

3.1. „Elfos“ sodininkų bendrijoje: Rokantiškių Sodų;

3.2. „Talkos“ sodininkų bendrijoje: Talkos Sodų 1-oji – 4-oji;

3.3. „Aušros“ sodininkų bendrijoje: Veržuvos Sodų;

3.4. „Lakštingalos“ sodininkų bendrijoje: Lakštingalos Sodų;

3.5. „Švietimo-2“ sodininkų bendrijoje: Pavilnio Sodų 22-oji.

4. Panaikinti Visorių Sodų 16-ąją ir 17-ąją  gatves Verkių seniūnijoje.

5. Pakeisti Savivaldybės aikštės pavadinimą į Vinco Kudirkos.

 

 

 

 

Meras

Juozas Imbrasas

 

 

 

Į pradžią