Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2065 2007-11-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-07-10 ĮSAKYMO NR. 30-1357  PAKEITIMO IR 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-36  PAPILDYMO

 

  2007 m. lapkričio 7 d. Nr. 30-2065

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 ,,Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

1. K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 30-1357 „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą  ir išbraukiu 80 eilutę.

2. P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-36 „Dėl UAB ,,Avarija“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės ,,Avarija“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą 28 eilute pagal priedą.

3. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę ,,Avarija“ pasirašius priėmimo-perdavimo aktą valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodyto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


 

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                            2007 m. lapkričio 7 d.

įsakymo Nr. 30-2065

                                                                                                                                                            priedas

 

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AVARIJA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

Namo bendrasis (naudingasis) plotas, kv. m

Gyvenamųjų

patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų

patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, kv. m

1

2

3

4

5

6

7

8

28.

Žemaitės g. 1

1A5b

6933,84

118

3

-

-

 

 

Į pradžią