Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-258 2008-02-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-03-27 ĮSAKYMO NR. 30-607 „DĖL SKIRTŲ REALIZUOTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

  2008 m. vasario 8 d. Nr.   30-258

Vilnius

 

 

            K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-607 „Dėl Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisykles ir  4 punktą išdėstau taip:

            „4. Licencijos išduodamos, patikslinamos, sustabdomas ir panaikinamas jų galiojimas, taip pat sutikimai steigti metalo laužo supirkimo vietas Vilniaus mieste išduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kurių projektus rengia Turto departamento Verslo ir paslaugų skyriaus (toliau – Verslo ir paslaugų skyrius) Licencijavimo poskyris.“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią