Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-113 2008-05-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL KASMETINĖS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PREMIJOS UŽ POEZIJĄ APIE VILNIŲ STEIGIMO

 

  2008 m. gegužės 10 d. Nr.   22-113

Vilnius

 

 

             1.  S t e i g i u  kasmetinę Vilniaus miesto savivaldybės mero premiją už poeziją apie Vilnių.

             2. Atsižvelgiant į Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos nutarimą, s k i r i u 3500 (trijų tūkstančių penkių šimtų) Lt 2008 metų Vilniaus miesto savivaldybės mero premiją už poeziją apie Vilnių poetui Antanui A. Jonynui.

 

 

 

 

Meras

Juozas Imbrasas

 

Į pradžią