Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1456 2008-07-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-01-16 ĮSAKYMO NR. 30-36 ,,DĖL UAB „AVARIJA“  SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

  2008 m. liepos 15 d. Nr.   30-1456

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu               Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“:

            1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m.                       sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-36 „Dėl UAB „Avarija“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą uždarosios akcinės bendrovės „Avarija“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą 33 eilute pagal priedą.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1.  uždarąją akcinę bendrovę „Vilko pėda“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Avarija“:

2.1.1.  turimus priede nurodyto daugiabučio namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo;

2.1.2. surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodyto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

            2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Avarija“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti daugiabučio namo Vaduvos g. 20 bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

            3. Keičiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-740 „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą uždarosios akcinės bendrovės „Vilko pėda“ administruojamų daugiabučių namų sąrašą ir išbraukiu 67 eilutę.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                            2008 m. liepos 15 d.

įsakymo Nr. 30-1456

                                                                                                                                                            priedas

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AVARIJA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil.

nr.

 

Namo adresas

Pastato

žymėjimas

plane

Namo bendrasis (naudingasis) plotas, kv. m

Gyvenamųjų

patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų

patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, kv. m

1

2

3

4

5

6

7

8

33

Vaduvos g. 20

1A5b

2154,27

40

0

nėra

nėra

 

 

Į pradžią