Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1661 2008-08-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008-04-11 ĮSAKYMO NR. 30-740 „DĖL UAB „VILKO PĖDA“ SKYRIMO VILNIAUS  MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO

 

  2008 m. rugpjūčio 8 d. Nr.   30-1661

Vilnius

 

 

             Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 ,,Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A143 – 1277/2008:

           1. Keičiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. 30-740 „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ir 1 punktą išdėstau  taip:

„1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Vilko pėda“ (Gerosios Vilties g. 6A, LT-03134 Vilnius, rejestro Nr. AB95-1049, registravimo data 1992-07-09, įmonės kodas 121480265) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

              2.  Laikau netekusiu galios  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 30-1357 „Dėl UAB „Vilko pėda“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią