Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-228 2008-10-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ATMINIMO ŽENKLO „UŽ NUOPELNUS VILNIAUS SAVIVALDAI“ STEIGIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

  2008 m. spalio 10 d. Nr.   22-228

Vilnius

 

 

 

1. S t e i g i u   atminimo ženklą „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“.

2. T v i r t i n u  atminimo ženklo „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ nuostatus (pridedama).

3. P a v e d u   Administracijos direktoriui organizuoti atminimo ženklo ir diplomo pagaminimą.

 

 

 

 

 

Meras

Juozas Imbrasas


                                                                             PATVIRTINTA

                 Vilniaus miesto savivaldybės mero

                 2008 m. spalio  10  d. 

                 potvarkiu Nr. 22-228

                                               

ATMINIMO ŽENKLO „UŽ NUOPELNUS VILNIAUS SAVIVALDAI“

NUOSTATAI

 

            1. Atminimo ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ apdovanojami fiziniai asmenys, dirbantys Vilniaus miesto savivaldybės institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ne trumpiau kaip 10 metų.

            2. Asmenims, kurių darbas nėra susijęs su Vilniaus miesto savivaldybės institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, 10 metų darbo stažo reikalavimas netaikomas.

            3. Asmenys apdovanojami už puikius darbo rezultatus, darbo ir asmeninių jubiliejų progomis arba už ypatingos svarbos vienkartinius nuopelnus Vilniaus miestui.

            4. Kartu su atminimo ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ įteikiamas diplomas, patvirtinantis apdovanotojo asmenybę.

            5. Kandidatus apdovanoti gali teikti Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai, Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovai. Teikime nurodoma kandidato vardas (vardai), pavardė, darbovietė, pareigos, trumpa charakteristika ir nuopelnai.

            6. Apdovanojimai įforminami Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiais, kuriuos rengia Savivaldybės administracijos Personalo departamentas.

 

_______________________

 

 

 

Į pradžią